Neuvoston asettaminen MMM/2023/113

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvoston asettaminen

Ministeri
Sari Essayah
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Satu Rantala, p. 029 5162045
Asia
Metsäneuvoston asettaminen toimikaudeksi 24.8.2023-30.6.2027 KOKOONPANO: (suluissa varajäsen) Puheenjohtaja: maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah 1. varapuheenjohtaja: ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen 2. varapuheenjohtaja: elinkeinoministeri Wille Rydman 3. varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Tuula Packalen, maa- ja metsätalousministeriö JÄSENET: metsäneuvos Erno Järvinen, maa- ja metsätalousministeriö (metsäneuvos Niina Riissanen, maa- ja metsätalousministeriö) ylijohtaja Tarja Haaranen, ympäristöministeriö (ympäristöneuvos Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö) erityisasiantuntija Sari Tasa, työ- ja elinkeinoministeriö (neuvotteleva virkamies Reima Sutinen, työ- ja elinkeinoministeriö) lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö (budjettineuvos Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö) kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriö (opetusneuvos Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö) yksikön johtaja Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö (johtava erityisasiantuntija Maria Torttila, liikenne- ja viestintäministeriö) maatalousneuvos Taina Vesanto, maa- ja metsätalousministeriö (erityisasiantuntija Joel Rouvavuori, maa- ja metsätalousministeriö) pääjohtaja Juha S. Niemelä, Metsähallitus (kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg, Metsähallitus) tutkimusylijohtaja Antti Asikainen, Luonnonvarakeskus (ryhmäpäällikkö Juha Mikola, Luonnonvarakeskus) tutkimusjohtaja Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus (yksikönjohtaja Pekka Leskinen, Suomen ympäristökeskus) apulaisprofessori Tuula Jyske, Helsingin yliopisto, maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta (professori Markus Holopainen, Helsingin yliopisto, maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta) professori Heli Peltola, Itä-Suomen yliopisto, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta (tutkimusjohtaja Jukka Tikkanen, Itä-Suomen yliopisto, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta) johtaja Ari Eini, Suomen metsäkeskus (metsäjohtaja Anna Rakemaa, Suomen metsäkeskus) metsänomistaja Sari Lantta, maakunnalliset metsäneuvostot toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu, Suomen Metsäyhdistys ry (nuorisoviestinnän johtava asiantuntija Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys ry) metsäjohtaja Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry (päällikkö Jimi Rajajärvi, Metsäteollisuus ry) toimitusjohtaja Tino Aalto, Sahateollisuus ry (yhteiskuntasuhdepäällikkö Anniina Kostilainen, Sahateollisuus ry) metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. (metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y) metsänhoitaja Anders Portin, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. (hallituksen puheenjohtaja Mats Nylund, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.) johtaja Jari Kostama, Energiateollisuus ry (asiantuntija Karoliina Muukkonen, Energiateollisuus ry) toimitusjohtaja Mika Aalto, Kemianteollisuus ry (johtava asiantuntija Pia Vilenius, Kemianteollisuus ry) ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka, Suomen luonnonsuojeluliitto ry) pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi (johtava metsäasiantuntija Mai Suominen, WWF Suomi) neuvottelupäällikkö Jukka Sippola, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry (hallituksen jäsen Juha Ikonen, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry) puheenjohtaja Stefan Borgman, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry) liittosihteeri Antti Juhani Siira, Paperiliitto (osastopäällikkö Sami Laakso, Paperiliitto) sopimusasiantuntija Jari Sirviö, Teollisuusliitto (yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Veli-Matti Kauppinen, Teollisuusliitto) toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjät ry (varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry) toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, Metsäalan kuljetusyrittäjät ry (puheenjohtaja Jarkko Vartiamäki, Metsäalan kuljetusyrittäjät ry) toiminnanjohtaja Ville Manner, Metsäkoulutus ry (kuntayhtymän johtaja, rehtori Ilkka Harkkila, Ammattiopisto Livia, Metsäkoulutus ry) erikoissuunnittelija Mari Lyly, Suomen riistakeskus (johtaja Jari Varjo, Suomen riistakeskus) elinkeino- ja oikeuslautakunnan jäsen Jan Saijets, Saamelaiskäräjät (II varapuheenjohtaja Leo Aikio, Saamelaiskäräjät) toimitusjohtaja Niina Uronen, Suomen Metsämuseosäätiö / Suomen metsämuseo Lusto (kehittämisjohtaja Leena Paaskoski, Suomen Metsämuseosäätiö / Suomen metsämuseo Lusto) projektipäällikkö Tiina Witikkala, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (projektipäällikkö Jens Back, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry) toiminnanjohtaja Eki Karlsson, Suomen Latu ry toimitusjohtaja Tomi Alakoski, Suomen 4H-liitto (järjestöjohtaja Marjaana Liukko, Suomen 4H-liitto) toimitusjohtaja Martta Fredrikson, Suomen Metsäsäätiö Fredriksonin perhevapaan ajan metsäneuvoston jäsenenä toimitusjohtajan sijainen Matti Mäkelä (viestintäasiantuntija Eetu Punkka, Suomen Metsäsäätiö) toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö (palvelupäällikkö Aija Järnstedt, Metsämiesten Säätiö) TOIMINTATAPA: Metsäneuvoston alaisuudessa toimii tarpeen mukaan määräaikaisia työryhmiä sekä työvaliokunta.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa metsäneuvoston toimikaudeksi 24.8.2023-30.6.2027
Vaikutukset
Metsäneuvoston menot maksetaan momentilta 30.01.01 (Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio