Arviomäärärahan ylitys MMM/2023/148

« Raha-asiainvaliokunta 26.10.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Arviomäärärahan ylitys valtion vuoden 2023 talousarvion momentilla 30.10.41 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki)

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Maaseutuekonomisti, esittelijä Saara Meurasalo, p. 029 5162035

Asia

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että momentin 30.10.41 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) määräraha saadaan ylittää 20 000 000 eurolla valtion vuoden 2023 talousarviossa.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Arviomäärärahan ylitys aiheutuu lainojen viitekorkojen noususta aiheutuvasta korkotuen kokonaismäärän kasvusta. Vastaava määrärahan lisäystä koskeva ehdotus sisältyy valtion vuoden 2023 toiseen lisätalousarvioesitykseen. Arviomäärärahan ylitys on tarpeen tehdä, koska korkotukimaksuja erääntyy maksettavaksi ennen lisätalousarvion voimaantuloa.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta