Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2024/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.4.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta muutoksiksi yhteisen maatalouspolitiikan asetuksiin (EU) 2021/2115 ja (EU) 2021/2116 (COM (2024)139 final)

U 15/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sanna-Helena Fallenius, p. +358 295 162 073

Asia

Ehdotuksella (COM(2023) 139 final) komissio pyrkii siihen, että yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) strategiasuunnitelmia koskevia asetuksia mukautetaan kohdennetusti tiettyjen täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Ehdotuksen taustalla on mm. Eurooppa-neuvoston helmikuun 2024 päätelmät koskien maatalousalan haasteita, mukaan lukien viljelijöiden mielenosoitusten yhteydessä esiin tuomat huolet. Eurooppa-neuvosto korosti YMP:n keskeistä roolia ja kehotti neuvostoa ja komissiota viemään työtä eteenpäin hallinnollisen taakan vähentämiseksi.

Komissio ehdottaa muutoksia sekä YMP:n strategiasuunnitelmia koskevaan asetukseen (EU) 2021/2115 ja YMP:n horisontaaliasetukseen (EU) 2021/2116. Ehdotukseen sisältyy useita muutoksia YMP:n ehdollisuuden hyvän maatalouden ja ympäristön (GAEC) vaatimuksiin. Komissio ehdottaa mm. yleistä poikkeusta, jonka nojalla jäsenvaltioiden olisi mahdollista tilapäisesti ja kohdennetusti sallia poikkeuksia ehdollisuuden vaatimuksista. Lisäksi komissio ehdottaa GAEC 6:n (vähimmäismaanpeite) ja GAEC 7:n (viljelykierto) osalta joustavuutta jäsenvaltioiden toimeenpanoon. Komissio ehdottaa myös, että ehdollisuuden vaatimuksesta GAEC 8 poistettaisiin tuottamatonta alaa koskeva vähimmäisosuusvaatimus ja sen sijaan jäsenvaltioiden tulee luoda ekojärjestelmän toimenpide, joka ylläpitäisi tuottamattomia aloja ja loisi uusia maisemapiirteitä.

Komissio ehdottaa myös yleistä poikkeusta pienille tiloille (enintään 10 ha) ehdollisuuden valvonnasta ja seuraamuksista Komissio ehdottaa myös YMP:n strategiasuunnitelmien muutosten maksimimäärää kahteen vuodessa.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.