Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus MMM/2024/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen ajalta 1.1.-31.12.2023 ja Metsähallituksen voiton tuloutuksesta päättäminen

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Metsäneuvos Erno Järvinen, p. +358 295 162 150

Asia

Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2023. Metsähallitus tulouttaa liiketoimintansa voittovaroista 110 000 000 euroa valtiolle vuonna 2024. Lisäksi valtioneuvosto päättää, ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä.

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2023 ja päättää, että Metsähallitus tulouttaa liiketoimintansa voittovaroista 110 000 000 euroa valtiolle vuonna 2024. Lisäksi valtioneuvosto päättää, ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä.

(RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.