Määrärahan siirto MMM/2024/12

« Raha-asiainvaliokunta 1.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Siirto maatalouden interventiorahastoon

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Maatalousneuvos Esa Hiiva, p. +358 295 162 265

Asia

Valtion vuoden 2024 talousarviossa momentille 30.20.60 (Siirto interventiorahastoon) osoitettu 400 000 euron kiinteä määräraha ehdotetaan siirrettäväksi kokonaisuudessaan maatalouden interventiorahastoon.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.