Vuokrasopimus MMM/2024/6

« Raha-asiainvaliokunta 1.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvarakeskuksen Jokioisten toimipaikan Minkiön toimitilojen vuokraamista koskeva hallintosopimus

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Hallitussihteeri Ada Ketelimäki, p. +358 295 162 003

Asia

Luonnonvarakeskus oikeutettaisiin tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa toimitilojen vuokrausta koskeva hallintosopimus.

Vuokrasopimus koskee Luonnonvarakeskuksen Minkiön tutkimusmaatilan alueelle rakennettavaa uutta tutkimusnavettaa. Vuokrasopimus koskee tutkimusnavettarakennusta ja turvallisuusteknologiaa osoitteessa Tutkimusmestarintie 72, 31630 Minkiö. Vuokra-aika alkaisi 1.10.2025 ja vuokrasopimus olisi voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika olisi 12 kuukautta. Tavoiteaikataulun mukaan uuden navetan rakentaminen alkaisi syksyllä 2024 ja navetta otettaisiin käyttöön vaiheittain vuoden 2025 lopussa. Vanha navetta olisi katkeamattoman toiminnan varmistamiseksi käytössä ainakin vuoden 2025 loppuun asti.

Asian aikaisemmissa vaiheissa hanke keskeytettiin kustannusten nousun takia. Silloin kustannusarvio tutkimusnavetan osalta oli 8,15 M€ hankesuunnittelun päätteeksi ja toteutussuunnittelun lopuksi 31.3.2022 kustannusarvio oli 107 % suurempi 16,92 M€. Kustannuksia nosti myös Ukrainan sota ja rakennusmateriaalipula.

Uuden tarkennetun suunnittelun tuloksena on valmistunut kustannustehokas suunnitelma uudesta navetasta, joka on laajuudeltaan 19 % pienempi kuin ennen keskeytystä ja 52 % pienempi kustannuksiltaan.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Liitteet

  1. Muistio