Ministeriön päätös MMM/2024/24

« Raha-asiainvaliokunta 1.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2024 käyttösuunnitelman vahvistaminen ja takausluottojen määrän rajaaminen Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2024 käyttösuunnitelman ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2024 myöntää, vahvistamisesta.

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Maaseutuekonomisti Saara Meurasalo, p. +358 295 162 035

Asia

Maa- ja metsätalousministeriö päättäisi maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2024 käyttösuunnitelman vahvistamisesta ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2024 myöntää, rajaamisesta rahaston johtokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.