CAP27-blogi

Start-up-rahoitus korostuu maaseudun tulevaisuustyössä

Juuso Kalliokoski Julkaisupäivä 18.4.2019 9.47 Blogit MMM

Työ ja yrittäjyys ovat vahvassa muutoksessa. Työelämän murros nostaa yrittäjyyden yhä merkittävämpään rooliin. Todennäköisyys sille, että työntekijä siirtyy yrittäjäksi ja päinvastoin kasvaa koko ajan. Tulot kootaan esimerkiksi palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistelmistä. Tämä mahdollistaa elämisen, asumisen ja yrittäjyyden hyvin myös maaseudulla.

Vuonna 2018 työstetyn Maaseutu2030 –tulevaisuustyön keskeisenä havaintona on, että toimeentulo on jatkossa kokonaisuus. Yrittäjänä, maaviljelijänä ja palkansaajana toimiminen limittyvät. Erilaiset yrittäjyyden muodot ehkäisevät myös syrjäytymistä. Maaseutu2030-tulevaisuustyössä puhuttiin lisäksi koetusta hyvinvoinnista, jota kehittämistyöllä tulee lisätä. Hyvinvoinnin käsite ja arviointi uudistuvat. Vain jokainen itse voi määritellä oman hyvinvointinsa. 

Otamme Maaseutu2030-tulevaisuustyön signaalit huomioon laajasti. Parhaillaan valmistaudumme tulevaan EU:n rahoituskauteen. Uudet monimuotoiset toimeentulomallit otetaan siinä huomioon, jotta kehittämisvälineet vastaisivat nykypäivää ja kestäisivät aikaa.

Start-up-rahoitusta jatketaan ja uudistetaan

Pohjan kehittämisvälineiden uudistamiselle antaa nykyinen maaseutuohjelma. Siinä otettiin käyttöön maaseudun start-up-yrittäjyyttä edistävä yrityksen perustamistuki. Tuen avulla yritykset voivat innovoida uusia tuotteita ja palveluita sekä uudistaa toimintaansa, kansainvälistyä ja kasvattaa osaamispääomaansa sekä hankkia yritykseen ulkopuolista asiantuntijanäkemystä ja neuvoja. 

Perustamistuki on nyt löytänyt oman paikkansa osana alueellista innovaatiojärjestelmää. Etenkin perustamistuen avulla tehdyt kokeilut ovat osoittautuneet ketteräksi tavaksi kehittää yritystoimintaa. 

Ilman perustamistukea osa maaseudulla syntyvistä innovaatioista jäisi rahoituksen puutteessa toteuttamatta.

 

Muiden rahoitusvaihtojen ehdot voivat olla sellaisia, että etenkään pienimmät ja perustamisvaiheessa olevat yritykset eivät niitä pysty täyttämään. Tähän mennessä perustamistuella saavutetut tulokset ovat ylittäneet odotukset, sillä reilun kahden vuoden aikana perustamistukea eri muodoissaan on myönnetty jo noin 650 maaseudun mikro- ja pienyritykselle. 

Start-up työpajan satoa

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti joulukuussa 2018 start-up-rahoituksen työpajan, joka on osa tulevan EU-rahoituskauden 2021-27 valmistelua. Käsittelimme teemaa myös Leader-ajankohtaispäivillä huhtikuussa. Työpajassa yrityksen perustamisvaiheen tukea pidettiin tärkeänä myös jatkossa - ukea on opeteltu käyttämään. Edelleen kaivataan kuitenkin tukeen ja erilaisiin tilanteisiin liittyviä selkeämpiä linjauksia. 

Työpajassa pohdittiin, onko tarpeen kehittää yrityksessä hyviksi todettuja toimintoja vaiko luoda kokonaan uusia. Milloin käytössä olevan toiminnon kehittäminen muuttuu uuden asian luomiseksi?

Keskusteluissa toivottiin tuen kohdistumista esimerkiksi biotalouteen liittyvään yritystoimintaan. Biotaloudessa toimivien yritysten tukeminen on luontevaa maaseudulla ja tätä tukee myös äskettäin päivitetty EU:n biotalousstrategia. Kaikkia maaseutualueilla sijaitsevia luonnonvaroja ei ole mahdollista eikä kannattavaa irrottaa alueesta ja siirtää muualle jalostettavaksi. 

Keskeisenä haasteena on pystyä luomaan työpaikkoja sinne, missä ihmiset asuvat ja että esimerkiksi nuoret löytäisivät kotipaikkakunnaltaan toimeentulolähteitä. Joulukuun työpajassa nousi esille myös tarve edistää maaseudun naisten yrittäjyyttä. Samalla pitää pystyä viemään tuotteita ja palveluita alueen ulkopuolella ja kotimarkkinoilta kansainvälisillä markkinoilla asti.  Myös ympäristö ja ilmasto pitää ottaa huomioon, jotta hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä. 

Työpajojen antia käsitellään seuraavaksi tulevan rahoituskauden valmisteluryhmissä. MMM valmistelee esityksiä tulevan maaseudun kehittämisen linjauksista työpajojen annin perusteella.

Juuso Kalliokoski

Johtava asiantuntija 

Kirjoittaja on start-up-rahoituksen työpajan puheenjohtaja. 

 CAP27-blogisarjassa seuraamme yhteisen maatalouspolitiikan kansallista valmistelua seuraavalle rahoituskaudelle. Lisätietoja CAP27-valmistelusta: https://mmm.fi/cap27 . Sosiaalisessa mediassa uudistusta voi seurata aihetunnisteilla  #CAP27 ja #uusiCAP. 

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita