FI SV EN

Siementuotanto, kasvinjalostus ja hukkakaura

Siemenkauppalain tavoitteena on ylläpitää korkealaatuista siementuotantoa ja kasvintuotantoa Suomessa. Siemenet ovat tärkeitä maatalouden tuotantopanoksia, joten laadukkaalla siemenellä ja oikealla lajikevalinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi tuotantoon. Siemenkauppalain mukaan meillä saa markkinoida vain sertifioitua siementä ja siemenperunaa.  Lisäksi siemenperunan tuotantoedellytyksistä korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella (Limingan ja Tyrnävän kunnat) säädetään laissa korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista viljelyvaatimuksista.

Hukkakauralain tarkoituksena on torjua hukkakauraa ja estää hukkakauran leviämistä. Hukkakaura on erityisesti viljanviljelyä ja kylvösiementuotantoa haittaava rikkakasvi. Hukkakaura lisääntyy nopeasti maassa ja leviää tehokkaasti sekä saattaa säilyä pahimmillaan pitkään itämiskykyisenä, joten sen hävittäminen on vaikeaa. Hukkakauran leviämisen ennaltaehkäisy ja tarkkailu on erityisen tärkeää, sillä näin estetään parhaiten taloudellisia menetyksiä.

Kasvinjalostuksella pyritään tuottamaan meidän oloihin sopeutuneita uusia, satoisia ja viljelyvarmoja lajikkeita. Lyhyt kasvukausi, pitkä päivä ja maaperän erityispiirteet korostuvat meidän kasvintuotannossa. Suomi on liittynyt kansainväliseen uusia kasvilajikkeita suojaavaan liittoon (UPOV) vuonna 1993 ja meillä on myös kansallinen laki kasvinjalostajanoikeudesta, jolla suojataan uusia kasvilajikkeita.

 

STRATEGIAT JA TYÖRYHMÄMUISTIOT

KANSALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

Siemenkauppalaki 728/2000, muutos 893/2001, muutos 690/2004, muutos 1280/2009, muutos 1486/2009

MMM asetus siemenkaupan valvonnasta 119/00

MMM asetus viljelystarkastusten suorittamisesta 118/00, muutos 29/03

MMM asetus alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta MMMa 25/10, muutos 2/12, muutos 4/14

MMM asetus kylvösiemenseoksista 116/00, muutos 56/06

MMM asetus kasvilajikelautakunnasta 22/10

MMM asetus kasvilajikkeiden lajikeluettelosta 51/04, muutos 86/05, muutos 29/06, muutos 51/07, muutos 41/07, muutos 16/08, muutos 23/09, muutos 25/11, muutos 14/12, muutos 17/03 , muutos 5/14

MMM asetus juurikkaiden siemenkaupasta 114/00, muutos 34/03, muutos 57/06, muutos 46/07

MMM asetus vihanneskasvien siemenkaupasta 6/14

MMM asetus siemenperunan kaupasta 15/12

MMM asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta 9/16

MMM asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta 15/13

MMM asetus viljakasvien siemenkaupasta 16/13

MMM asetus viranomaisen valvomasta näytteenotosta ja laboratoriotarkastuksesta kylvösiementuotannossa 29/05

Laki kasvinjalostajanoikeudesta 1279/2009

Laki hukkakauran torjunnasta 185/2002, muutos 212/2010

MMM asetus hukkakauran torjunnasta 326/2002, muutos 98/2010

MMM asetus hukkakauran torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 32/02, muutos 26/06, muutos 6/10

MMM asetus hukkakaurasta kylvösiementuotannossa 43/02, muutos 23/03, muutos 8/09

Laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista 574/2002

MMM asetus siemenperunan markkinoinnista ja tuottamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella 20/03, muutos 2/10, muutos 28/11

Laki kasvinjalostustyön edistämisestä 896/1977, muutos 1126/1999

Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta 344/2003, muutos 154/2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeuksista rehukasvien siemenseosten markkinointiin luonnollisen ympäristön säilyttämiseksi 26/11

EU:n SIEMENLAINSÄÄDÄNTÖ

 

Lisätietoja

Marja Savonmäki, erityisasiantuntija 
MMM, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162280