Leader – ihmisten kokoisille ideoille!

Leader-työtä tekevät 54 maaseudun kehittämisyhdistystä, jotka toimivat eri puolilla Suomea. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Leader-verkosto on hyvin laaja: suomalaisissa Leader-yhdistyksissä on yli 12 000 jäsentä. EU:ssa Leader-ryhmiä on yli 2 000.

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. Se on paikallista kehittämistä, joka perustuu asukkaiden omiin tarpeisiin ja ideoihin. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää paikallisia yhteisöjä, yrityksiä ja alueen elinvoimaa. Leader-työn avulla saadaan erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä ja yhteisöjä mukaan paikalliseen kehittämiseen. Erityisesti Leader-työssä panostetaan nuoriin.

Jokainen Leader-ryhmä on laatinut oman alueensa tarpeisiin perustuvan kehittämisstrategian. Strategioissa haetaan kasvua elinkeinojen kehittämisellä sekä yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa kasvattamalla. Käytännössä Leader-ryhmät toteuttavat strategiaansa rahoittamalla alueensa yrityksiä ja erilaisia kehittämishankkeita. Vuosina 2007–2013 Leader-rahoituksella syntyi yli 2 000 uutta työpaikkaa. Yli 800 uutta yritystä sai aloitustukea. Hankkeita toteutettiin yhteensä yli 8 000 kpl.

Leader-työtä rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020, jonka varoista noin viisi prosenttia on varattu Leader-työlle. 54 Leader-ryhmän julkinen rahoitus on 300 miljoonaa euroa, joka koostuu EU:n, valtion ja kuntien varoista. Yksityisen rahoituksen tavoite on 35 % kokonaisrahoituksesta. Tähän sisältyy myös talkootyön osuus.

Termi Leader on alkujaan lyhenne (LEADER), joka muodostuu ranskankielisistä sanoista "Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale". Suomennoksena tämä kuuluu "yhdyssiteet maaseudun talouden kehittämiseen tähtäävien toimien välillä".

Leadersuomi.fi - näyteikkuna Leader-työhön
Leader Maaseutu.fi-sivustolla
Etsi omalla paikkakunnallasi toimivan Leader-ryhmän yhteystiedot

 

Lisätietoja

Laura Jänis, maaseutuylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162090   etunimi.sukunimi@mmm.fi