Kansainvälinen metsäpolitiikka

Kansainväliset sopimukset vaikuttavat merkittävästi kansalliseen metsäpolitiikkaamme. Suomelle onkin tärkeää osallistua aktiivisesti kansainvälisen metsäpolitiikan valmisteluun ja toteutukseen.

Keskeisimmät kansainväliset foorumit ovat YK:n metsäfoorumi (UNFF), YK:n ilmastosopimus (UNFCCC), biodiversiteettisopimus (CBD), Euroopan metsäministerikonferenssit (FOREST EUROPE) sekä yhteistyö lähialueilla. Myös  YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) työ on Suomen metsäsektorille tärkeää.

Suomi on sitoutunut yli sataan kansainväliseen metsiä ja ympäristöä käsittelevään sopimukseen. Useat niistä, etenkin ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, kasvistoa ja eläimistöä sekä kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat sopimukset liittyvät osittain myös metsiin.

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla käynnistettiin tammikuussa 2017 kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto, joka koordinoi näkemyksiä uusiutuvia luonnonvaroja koskeviin kansainvälisiin politiikkaprosesseihin. Työn tueksi laadittiin selvitys kansainvälisen luonnonvarapolitiikan kehittämiseksi ja suuntaamiseksi. Verkoston tehtävänä on muun muassa valmistella näkemyksiä ajankohtaisiin kansainvälisiin aloitteisiin sekä edesauttaa em. kansainvälisen politiikan ennakointia ja toimeenpanoa Suomessa. Verkostossa käsitellään myös kansainvälisiä metsäkysymyksiä sekä metsäpolitiikan prosesseja.

Muualla palvelussamme

Bonnin ilmastoneuvotteluissa saatiin viimeinkin päätös maataloudesta (MMM:n uutinen 15.11.2017)
Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto

Muualla verkossa

Ympäristöministeriö: Kansainväliset ympäristösopimukset
Biodiversiteettisopimus CBD
llmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus UNFCCC
Gaian taustaselvitys Suomen kansainvälisen luonnonvarapolitiikan kehittämiseksi (2017)

 

Lisätietoja:

Heikki Granholm, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162130   etunimi.sukunimi@mmm.fi


Taina Veltheim, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162196   etunimi.sukunimi@mmm.fi