Kansainvälinen metsäpolitiikka

Kansainväliset sopimukset vaikuttavat merkittävästi kansalliseen metsäpolitiikkaamme. Suomelle onkin tärkeää osallistua aktiivisesti kansainvälisen metsäpolitiikan valmisteluun ja toteutukseen.

Keskeisimmät kansainväliset foorumit ovat YK:n metsäfoorumi (UNFF), YK:n ilmastosopimus (UNFCCC), biodiversiteettisopimus (CBD), Euroopan metsäministerikonferenssit (FOREST EUROPE) sekä yhteistyö lähialueilla. Myös  YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) työ on Suomen metsäsektorille tärkeää.

Kansainväliset sopimukset

Suomi on sitoutunut yli sataan kansainväliseen metsiä ja ympäristöä käsittelevään sopimukseen. Useat niistä, etenkin ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, kasvistoa ja eläimistöä sekä kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat sopimukset liittyvät osittain myös metsiin.

 

Muualla verkossa

Ympäristöministeriö: Kansainväliset sopimukset

Biodiversiteettisopimus CBD

llmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus UNFCCC

 

Lisätietoja:

Heikki Granholm, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162130  


Taina Veltheim, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162196