Kansainvälinen metsäpolitiikka

Kansainväliset sopimukset vaikuttavat merkittävästi kansalliseen metsäpolitiikkaamme. Suomelle onkin tärkeää osallistua aktiivisesti kansainvälisen metsäpolitiikan valmisteluun ja toteutukseen.

Keskeisimmät kansainväliset foorumit ovat YK:n metsäfoorumi (UNFF), YK:n ilmastosopimus (UNFCCC), biodiversiteettisopimus (CBD), Euroopan metsäministerikonferenssit (FOREST EUROPE) sekä yhteistyö lähialueilla. Myös  YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) työ on Suomen metsäsektorille tärkeää.

Suomi on sitoutunut yli sataan kansainväliseen metsiä ja ympäristöä käsittelevään sopimukseen. Useat niistä, etenkin ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, kasvistoa ja eläimistöä sekä kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat sopimukset liittyvät osittain myös metsiin.

Maa- ja metsätalousministeriö perustanut keväällä 2017 verkoston, joka koordinoi näkemyksiä uusiutuvia luonnonvaroja koskeviin kansainvälisiin politiikkaprosesseihin. Työn taustaksi laadittiin selvitys kansainvälisen luonnonvarapolitiikan suuntaamisesta. Verkoston tehtävänä on muun muassa valmistella näkemyksiä ajankohtaisiin kansainvälisiin aloitteisiin sekä edesauttaa em. kansainvälisen poliitiikan ennakointia ja toimeenpanoa Suomessa. Verkoston tarkemmat painotukset ja toimintatavat määritellään kevään 2017 aikana. Verkostossa käsitellään myös kansainvälisen metsäpolitiikan prosesseja.

Muualla palvelussamme

Suomen kansainvälistä luonnonvarapolitiikkaa koordinoiva verkosto

Muualla verkossa

Ympäristöministeriö: Kansainväliset ympäristösopimukset
Biodiversiteettisopimus CBD
llmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus UNFCCC
Gaian taustaselvitys Suomen kansainvälisen luonnonvarapolitiikan suuntaamiseksi (2017)

 

Lisätietoja:

Heikki Granholm, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162130  


Taina Veltheim, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162196