Puun käyttö

Puun käytöllä paino- ja kirjoituspapereiden ja pakkausten valmistuksessa, rakennus- ja sisustusmateriaalina ja energiantuotannossa on Suomessa pitkät perinteet. Lisäksi puuta hyödynnetään nykyään monien muidenkin arkipäiväisten tuotteiden, kuten kosmetiikan, lääkkeiden ja elintarvikkeiden valmistuksessa. Uutta ovat esimerkiksi puu- ja muovikomposiitit sekä erilaiset biokemikaalit ja biopolymeerit kemian-, elintarvike- ja lääketeollisuuden tarpeisiin. Puusta peräisin olevia ainesosia voidaan nykyteknologioilla käyttää esimerkiksi vaatteiden, muovien, asfaltin tai eläinten rehun valmistuksessa. Vastaavasti puun jalostuksen sivuvirroista valmistetaan nestemäisiä biopolttoaineita, joilla korvataan fossiilista öljyä liikenteessä ja lämmityksessä.

Puun yksi merkittävimmistä eduista fossiilisiin raaka-aineisiin verrattuna on puun uusiutuvuus. Uusiutuvista biomassoista valmistettujen tuotteiden kasvihuonekaasupäästöt ja hiilijalanjälki ovat pääsääntöisesti pienemmät kuin vastaavien fossiilista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden.

Tavoitteena on lisätä puun käyttöä monipuolisesti eri käyttökohteissa

Puun käytön lisääminen eri käyttökohteissa on asetettu tavoitteeksi useissa eri strategioissa, kuten esimerkiksi Kansallisessa metsästrategiassa 2025 ja Suomen biotalousstrategiassa. Myös pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu tavoitteeksi puun käytön monipuolistaminen ja lisääminen sekä jalostusarvon kasvattaminen. Yksi hallituksen kärkihankkeista on "Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä". Puun käytön lisäämisellä halutaan vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, luoda uusia työpaikkoja sekä vähentää eri tuotteiden hiilijalanjälkeä.

 

Muualla palvelussamme

Kansallinen metsästrategia 2025
Suomen kansallinen biotalousstrategia
 

Muualla verkossa
Luonnonvarakeskus: Vihreä biotalous -100-vuotiaan Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta (LUKE 59/2016)
Luonnonvarakeskus: Metsäsektorin suhdannetiedote 2017 
Valtioneuvoston kanslia: Hallitusohjelman Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeen toteutus
Työ- ja elinkeinoministeriö: Kansalliset energia- ja ilmastostrategiat
Metsäalan strategisen ohjelman loppuraportti (TEM, 2015)

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350   etunimi.sukunimi@mmm.fi