Puun käyttö

Puun käytöllä paino- ja kirjoituspapereiden ja pakkausten valmistuksessa, rakennus- ja sisustusmateriaalina ja energiantuotannossa on Suomessa pitkät perinteet. Lisäksi puuta hyödynnetään nykyään monien muidenkin arkipäiväisten tuotteiden, kuten kosmetiikan, lääkkeiden ja elintarvikkeiden valmistuksessa. Uutta ovat muun muassa mikrofibrilliselluloosasta ja puu- ja muovikomposiitista valmistetut tuotteet sekä biokemikaalit ja biopolymeerit kemian-, elintarvike- ja lääketeollisuuden tarpeisiin. Puusta peräisin olevia ainesosia voidaan nykyteknologioilla käyttää esimerkiksi vaatteiden, muovien tai asfaltin valmistuksessa. Vastaavasti metsäbiomassoista voidaan valmistaa nestemäisiä biopolttoaineita, joilla voidaan korvata fossiilista öljyä liikenteessä ja lämmityksessä.

Puun yksi merkittävimmistä eduista fossiilisiin raaka-aineisiin verrattuna on puun uusiutuvuus. Uusiutuvista biomassoista valmistettujen tuotteiden kasvihuonekaasupäästöt ja hiilijalanjälki ovat pääsääntöisesti pienemmät kuin vastaavien fossiilista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden.

Tavoitteena on lisätä puun käyttöä monipuolisesti eri käyttökohteissa

Puun käytön lisääminen eri käyttökohteissa on asetettu tavoitteeksi useissa eri strategioissa, kuten esimerkiksi Kansallisessa metsästrategiassa 2025 ja Suomen biotalousstrategiassa. Myös pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu tavoitteeksi puun käytön monipuolistaminen ja lisääminen sekä jalostusarvon kasvattaminen ja yksi hallituksen kärkihankkeista on "Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä".

 

Muualla palvelussamme

Kansallinen metsästrategia 2025
Suomen kansallinen biotalousstrategia
 

Muualla verkossa
Luonnonvarakeskus: Vihreä biotalous -100-vuotiaan Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta (LUKE 59/2016)
Valtioneuvoston kanslia: Hallitusohjelman biotalous-kärkihankkeen toteutus
Työ- ja elinkeinoministeriö: Kansalliset energia- ja ilmastostrategiat
Metsäalan strategisen ohjelman loppuraportti (TEM, 2015)

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350