Puurakentaminen ja puutuotteet

Suomen puutuoteteollisuuden suurimmat tuotannonalat ovat saha- ja puulevyteollisuus. Suomen sahatavaran kulutuksesta noin neljä viidesosaa käytetään rakentamiseen ja suomalaisen puutuoteteollisuuden suurin yksittäinen markkina-alue on kotimaa.

Puunkäytön ja puutuotteiden käytön edistäminen on ollut Suomessa pitkään poliittisena painopisteenä. Mekaaninen metsäteollisuus kehittyi merkittävällä tavalla 1990-luvulla erityisesti vanerin ja kertopuutuotteiden osalta kansallisten teknologiaohjelmien myötä. Teknologiaohjelmat ovat painottuneet toisaalta puurakentamisen ja toisaalta puun jalostuksen ja tuotteiden kehittämiseen. Suomalaisen puurakentamisen kansainväliseksi brändiksi on haluttu nostaa korkeatasoisen arkkitehtuurin ja designin yhdistäminen ympäristötietoiseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen.

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa ovat etenkin kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Lisäksi puumateriaalien käyttöä voitaisiin lisätä muun muassa julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.

Valtakunnallinen puurakentamisohjelma

Valtakunnallisen puurakentamisohjelman (2012-2015) tavoitteena on ollut nostaa suomalaisten puukerrostalojen markkinaosuus kerrostalojen uudisasuntotuotannossa noin yhdestä prosentista kymmeneen prosenttiin viime hallituskauden aikana. Tämä tavoite saavutetaan vuoden 2015 aikana. Jalostettujen puutuotteiden viennin arvo oli määrä kaksinkertaistaa 0,5 miljardista eurosta yhteen miljardiin euroon. Tämä tavoite ei ole toteutunut.
 

Muualla verkossa
Ympäristöministeriö: Rakentaminen 
Puuinfo
Luonnonvarakeskus: Puutuotteet ja rakentaminen -tutkimusohjelma
WoodWisdom-Net

 

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350