Puurakentamista edistetään

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa ovat etenkin kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Lisäksi puumateriaalien käyttöä voitaisiin edelleen lisätä muun muassa julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.

Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Ympäristöministeriön johdolla toteutetaan puurakentamisen toimintaohjelmaa vuosina 2017-2020. Parhaillaan uudistetaan myös rakentamismääräyksiä, kuten esimerkiksi palomääräyksiä sekä rakentamisen teknisiä vaatimuksia osana maankäyttö- ja rakennuslakia. 

Rakenteissa ja kalusteissa puun sitoma hiili säilyy pitkään

Puun käyttö rakenteissa ja kalusteissa on perusteltua muun muassa luonnonvarojen riittävyyden ja ilmastomuutoksen näkökulmasta. Puusta valmistetut rakennukset, rakenteet, huonekalut ja muut puutuotteet toimivat hiilivarastoina. Esimerkiksi puisen talon rakenteissa hiili säilyy parhaimmillaan satoja vuosia.

Kotimaisen puun jalostamisella on myös positiivinen vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen. Puutuoteteollisuus työllistää Suomessa noin 30 000 henkilöä. Suomen tuoteteollisuuden tuotannon bruttoarvo on noin 6,5 mrd €, josta saha- ja levyteollisuuden osuus on noin 62 % ja puusepänteollisuuden osuus noin 38 %.

Kotimaassa sahatavaran kulutukseen vaikuttaa voimakkaasti rakentaminen, sillä noin neljä viidesosaa Suomessa käytettävästä sahatavarasta käytetään rakentamiseen.  Vuonna 2016 sahatavaran kulutus Suomessa oli 3,2 miljoonaa kuutiometriä.  

Sahatavara on tärkeä vientituote

Puutuoteteollisuuden rooli on merkittävä myös vientitulojen tuojana Suomessa. Puutuotealan tärkein vientituote on jo pitkään ollut sahatavara. Tärkein vientimarkkina-alue on perinteisesti ollut Eurooppa. Lisäksi merkittäviä vientikohteita Pohjois-Afrikka (erityisesti Egypti), Kiina ja Japani. Vuonna 2016 sahatavaran vienti saavutti uuden ennätyksen, 8,6 miljoonaa kuutiometriä.

Viime vuosina sahatavaran viennin veturina on toiminut erityisesti Kiina. Kiinan viennin kasvun myötä Suomesta vietiin vuonna 2016 Suomesta Aasiaan jo 3,1 miljoonaa kuutiometriä havusahatavaraa. Aasian vienti oli jo lähes yhtä suuri kuin perinteisesti tärkeimmälle vientimarkkina-alueelle Eurooppaan suuntautunut sahatavaran vienti, 3,2 miljoonaa kuutiometriä. 

 

Muualla verkossa

Ympäristöministeriö: Puurakentamisen toimenpideohjelma
Puutuotealan toimialaraportti 2016
Luonnonvarakeskus: Puutuotteet ja rakentaminen -tutkimusohjelma
Ymparisto.fi: Rakentaminen

WoodWisdom-Net
Puuinfo
Puutuoteteollisuus ry
Metsäteollisuus ry:n tilastoja sahateollisuudesta, puulevyteollisuudesta ja puutuoteteollisuudesta
Puuinfo: Puun tarina

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350   etunimi.sukunimi@mmm.fi