Puurakentamista edistetään

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet Suomessa ovat etenkin kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Lisäksi puumateriaalien käyttöä voitaisiin edelleen lisätä muun muassa julkisivujen energiakorjauksissa, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.

Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Ympäristöministeriön johdolla toteutetaan puurakentamisen toimintaohjelmaa vuosina 2017-2020. Parhaillaan uudistetaan myös rakentamismääräyksiä, kuten esimerkiksi palomääräyksiä sekä rakentamisen teknisiä vaatimuksia osana maankäyttö- ja rakennuslakia. 

Rakenteissa ja kalusteissa puun sitoma hiili säilyy pitkään

Puun käyttö rakenteissa ja kalusteissa on perusteltua muun muassa luonnonvarojen riittävyyden ja ilmastomuutoksen näkökulmasta. Puusta valmistetut rakennukset, rakenteet, huonekalut ja muut puutuotteet toimivat hiilivarastoina. Esimerkiksi puisen talon rakenteissa hiili säilyy parhaimmillaan satoja vuosia.

Kotimaisen puun jalostamisella on myös positiivinen vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen. Puutuoteteollisuus työllistää Suomessa noin 30 000 henkilöä. Suomen tuoteteollisuuden tuotannon bruttoarvo on noin 6,5 mrd €, josta saha- ja levyteollisuuden osuus on noin 62 % ja puusepänteollisuuden osuus noin 38 %.

Suomen sahatavaran kulutuksesta noin neljä viidesosaa käytetään rakentamiseen ja suomalaisen puutuoteteollisuuden suurin yksittäinen markkina-alue on kotimaa.

Sahatavara on merkittävä vientituote

Puutuoteteollisuuden rooli on merkittävä myös vientitulojen tuojana Suomessa. Toimialan viennin arvo vuonna 2015 oli noin 2,6 mrd €. Puutuotealan merkittävin vientituote on jo pitkään ollut sahatavara.

Sahatavaran kysyntä vaihtelee globaalisti paljon, ja useat kansainväliset toimijat vaikuttavat markkinoiden kokonaiskuvaan.  Suomalaisen sahatavaran merkittäviä vientikohteita ovat mm. Pohjois-Afrikka ja Japani. Aasiassa, erityisesti Kiinassa, on potentiaalia suuremmaksi markkina-alueeksi suomalaisille sahatavaran tuottajille.

Muualla verkossa

Ympäristöministeriö: Puurakentamisen toimenpideohjelma
Puutuotealan toimialaraportti 2016
Luonnonvarakeskus: Puutuotteet ja rakentaminen -tutkimusohjelma
Ymparisto.fi: Rakentaminen

WoodWisdom-Net
Puuinfo
Puutuoteteollisuus ry
Metsäteollisuus ry:n tilastoja sahateollisuudesta, puulevyteollisuudesta ja puutuoteteollisuudesta

 

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350