Metsätalouden tuet

Yksityinen metsänomistaja voi saada valtion tukea erilaisiin metsänhoitotöihin,  metsäteihin ja metsäluonnonhoitoon. Tavoitteena on edistää sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat metsien kasvuun ja käyttöön pitkällä aikavälillä ja joista saatava yksityistaloudellinen hyöty saadaan vasta useiden vuosikymmenien päästä. Tavoitteena on aktivoida ja kannustaa yksityismetsänomistajia hyvään ja kestävään metsänhoitoon. Tukijärjestelmällä halutaan  edistää talousmetsien luonnonhoitoa ja kannustaa säilyttämään ja ennallistamaan arvokkaita metsäluontokohteita.

Valtion suora tuki yksityismetsätalouden metsänhoidon ja metsänparnnustöiden rahoitukseen on reaaliarvoltaan ollut likimain samansuuruinen, hieman runsaat 50 miljoonaa euroa, aina 1970-luvulta saakka.

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä eli Kemera tuli voimaan kesäkuussa 2015. Järjestelmä on määräaikainen ja se on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Valtiontalouden säästöistä johtuen Kemera-tukijärjestelmään eli sen sisältämiin työlajeihin ja tukiehtoihin tehtiin muutoksia, joita noudatetaan 18.4.2016 lähtien Suomen metsäkeskukselle toimitettuihin rahoitushakemuksiin. 

Osana Kansallisen metsästrategian 2025 toteutusta arvioidaan millainen metsätalouden kannustejärjestelmän tulisi olla vuoden 2020 jälkeen.

Vuonna 2015 yksityisten metsänomistajien saamat bruttokantorahatulot olivat ennakkotietojen mukaan noin 1,57 miljardia euroa ja liiketulos 99 euroa hehtaaria kohden. Samanaikaisesti he käyttivät metsänhoitoon ja metsänperusparannukseen 223 miljoonaa euroa. Valtion tukea käytettiin 65 miljoonaa euroa.

Muualla palvelussamme

Valmisteilla: Kemera-järjestelmän muutokset ja rahoitus

Muualla verkossa

Suomen metsäkeskus: Metsätalouden tuet

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (594/2015)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (263/2016)

 

Lisätietoja:

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447   etunimi.sukunimi@mmm.fi