Hyppää sisältöön
Media

6000 hehtaaria valtion maita muutetaan soidensuojelualueiksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.4.2015 14.04
Tiedote

Eduskunta antoi vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa valtioneuvostolle valtuudet päättää noin 6000 hehtaarin soidensuojelualueista valtion mailla. Hallitus päätti tänään suojella 4 878 hehtaaria luonnonsuojelulain mukaisella suojeluohjelmalla, ja siirsi alueet tätä tarkoitusta varten Metsähallituksen liiketoiminnan hallinnasta julkisten hallintotehtävien hallintaan. Lisäksi Metsähallitus suojelee 1080 hehtaaria soita omalla päätöksellään.

Päätökset liittyvät valmisteilla olevaan soidensuojelun täydennysohjelmaan. Uusia soidensuojelukohteita muodostetaan yhteensä 45. Suojelualueita ehdotti ympäristöministeriön asettama soidensuojelutyöryhmä. Tarkat mukaan otettavien alueiden rajaukset on tehty Metsähallituksen luontopalveluiden ja metsätalouden välisenä yhteistyönä.

Hallitus päätti samassa yhteydessä 15 miljoonan euron pääoman palautuksesta Metsähallituksesta valtion talousarviotalouteen. Pääoman palautus liittyy hallituksen 25.3.2014 päättämään julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2015–2018, jossa edellytettiin Metsähallitukselta 25 miljoonan euron lisätuloutusvaatimusta. Metsähallitus tuloutti jo vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä lisätuloutuksena aiempien vuosien voittovaroja 10 miljoonaa euroa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Ville Schildt, p. 0295 162 190
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444