Hyppää sisältöön
Media

Avoin hiilijalanjälkiaineisto pienentämään ruokapalveluiden hiilijalanjälkeä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2023 12.40
Uutinen

Luonnonvarakeskus ja maa- ja metsätalousministeriö tuottavat avoimen aineiston ruokatuotteiden hiilijalanjäljestä. Aineistosta on apua ruokapalvelusektorille sen työssä kohti vähähiilisyyttä. Se edistää alan kehitystyötä ja kannustanee myös elintarvikkeiden valmistajia tuottamaan tuotteilleen tarkempia hiilijalanjäljen arvioita.

Avoimen aineiston toivotaan tukevan koko ruokajärjestelmän työtä

Ruuantuotannossa ja -kulutuksessa tavoitellaan ilmastovaikutuksen eli hiilijalanjäljen pienentämistä osana yhteiskunnan siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. Hiilineutraalisuustavoitteet koskevat myös kuntien ruokapalveluita. Alan toimijat tarvitsevat tietoa ruokatuotteiden hiilijalanjäljistä kehitystyönsä tueksi.

– Maa- ja metsätalousministeriön yhtenä tavoitteena on edistää elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen vähähiilisyystavoitteita osana kestävästi ja vastuullisesti tuotettujen tuotteiden hankintaa. Jotta hiilijalanjälkitieto saadaan mahdollisimman laajasti käyttöön ja todellisia muutoksia aikaiseksi, tuotetaan kaikille avoin aineisto, toteaa ministeriön erityisasiantuntija Auli Väänänen.

– Ruokapalvelut saavat tuottamamme aineiston käyttöönsä esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmiensä kautta. Aineisto tukee konkreettisella tavalla ruokapalvelujen ilmastotyötä, jatkaa hankkeen vetäjä, Luken eli Luonnonvarakeskuksen tutkija Virpi Vorne.

Aineisto pohjautuu vankkaan tutkimukseen

Hiilijalanjälki kuvaa tuotteen elinkaaren aikana syntyneiden kasvihuonekaasujen aiheuttamaa ilmastovaikutusta. Nyt tuotettava aineisto antaa yleisellä tasolla kuvan keskeisten elintarvikkeiden ilmastovaikutuksista. Se luo myös pohjaa tuotteiden tuotantoketjukohtaisten hiilijalanjälkien vertailulle.

– Aidoimmillaan elinkaarinen hiilijalanjälki kertoo tuotteen ilmastovaikutuksesta tuotantoketjukohtaisesti, jolloin elintarvikkeen valmistajan ratkaisut heijastuvat tuotteen hiilijalanjälkeen. Se kannustaa tuotantoketjuja parantamaan toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi. Tätä taustaa vasten ajatellen nyt tuotettavalla tuoteryhmätasoisella hiilijalanjälkiaineistolla on laajempikin merkitys kuin palvella ruokapalvelusektorin tämän hetken tietotarpeita, toteaa tutkimuspäällikkö, erikoistutkija Merja Saarinen Lukesta.

Luke on tehnyt pitkään maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden elinkaaristen ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointeja, kehittänyt arviointimenetelmiä ja edistänyt alalla tehtävien arviointien yhteisiä ja yhtenäisiä käytäntöjä. Avoimen aineiston tuottaminen vastaa Euroopan laajuiseen suuntaukseen tuottaa tietoa kestävän ruuantuotannon sekä kuluttajien valintojen tueksi. Hanke edistää luotettavan hiilijalanjälkitiedon avointa saatavuutta ja yhdistämistä elintarvikkeiden ravintoainekoostumustiedon kanssa Suomessa.

Aineisto tuotetaan Ilmastovaikutusdatasetti ruokapalvelusektorille -hankkeessa, joka korvaa Aterialaskuri-hankkeen 1.1.2023 alkaen. Hanke päättyy syyskuussa 2024.

Lisätietoja: 

Hankkeen vetäjä tutkija Virpi Vorne, Luke, virpi.vorne@luke.fi
p. 029532664

Erityisasiantuntija Auli Väänänen, MMM, auli.vaananen@gov.fi
p. 0295162031

Tutkimuspäällikkö, erikoistutkija Merja Saarinen, Luke, merja.saarinen@luke.fi
p. 0295326506

Ryhmäpäällikkö, erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri, Luke, juha-matti.katajajuuri@luke.fi
p. 0295326219