Hyppää sisältöön
Media

Elintarvikealan norminpurku hyvässä vauhdissa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2016 15.10
Uutinen

Elintarvikealaa koskevaa byrokratiaa on perattu ja purettu viime kesästä 2015 alkaen. Perkausoperaatiossa ongelmia aiheuttavia normeja kysyttiin koko ruokaketjusta. Toimijoiden esiintuomat ongelmat analysoitiin yksitellen, jonka jälkeen suunniteltiin konkreettiset toimenpiteet ongelmien ratkaisemiseksi. Maa- ja metsätalousministeriön ja Eviran yhteenvedossa listataan nyt ratkaisut jo viiteenkymmeneen ongelmaan.

Hallitusohjelman norminpurun kärkihankkeen mukaisesti myös elintarvikealan byrokratian purkutalkoissa on tavoitteena purkaa toimijoiden kokemaa turhaa byrokratiaa ja keventää hallinnollista taakkaa. Tämä tehdään kuitenkin niin, ettei elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu eikä kuluttajia johdeta harhaan.

Elintarviketoimijoita kuormittavat vaatimukset ja niiden johdosta toteutettavat MMM:n ja Eviran toimenpiteet ja aikataulut on vajaa kolmekymmensivuinen yhteenveto käynnissä olevista byrokratian purkutoimista. Listaus ja toimenpiteet on tehty maa- ja metsätalousministeriön ja Eviran yhteistyössä.

Tällä hetkellä yhteenvedossa on listattuna 50 ongelmaa ja toimenpiteet niiden ratkaisemiseksi.  Vaihtoehtoisia toimenpiteitä on viisi.

  • Maa- ja metsätalousministeriö muuttaa kansallista lainsäädäntöä tiettyyn määräaikaan mennessä
  • Suomi pyrkii vaikuttamaan EU-lainsäädännön muuttamiseen tiettyyn määräaikaan mennessä
  • Evira ohjeistaa/kouluttaa/tiedottaa tiettyyn määräaikaan mennessä
  • Ei mahdollisuutta tai tarvetta muutokseen ja perustelut, miksi näin on
  • Muut toimenpiteet, joissa toimenpide, vastuutaho ja määräaika nimetty

Yhteenvetoa päivitetään byrokratian purkutoimenpiteiden edetessä. Toimenpiteiden toteutusta seurataan siihen saakka, kunnes toimenpiteet on tehty ja ongelmakohdat käsitelty.

Norminpurun etenemistä maa- ja metsätalousministeriössä voi seurata osoitteessa www.mmm.fi/norminpurku.

Ruoka ja maatalous