Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Erityisruokavaliovalmistelainsäädäntö uudistuu 20.7.2016

Maa- ja metsätalousministeriö
19.7.2016 10.30
Tiedote

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista (ERE-asetus) aletaan soveltaa 20.7.2016. Merkittävimmät muutokset tapahtuvat tuotteista annettavassa kuluttajainformaatiossa. Myös EU:n jäsenvaltioiden eri tulkinnat siitä, mitä ruokavaliota voidaan pitää erityisenä poistuvat, ja toimijoita ei tämän takia enää voi kohdella eri tavalla eri EU-maissa.

ERE-asetuksen myötä EU:n nykyinen direktiivi sekä maa- ja metsätalousministeriön antama asetus erityisruokavaliovalmisteista kumotaan. Tämän lisäksi kumotaan myös EU-tason ateriankorvikkeita koskevat vaatimukset ja siksi vastaavasti muutetaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä laihdutusvalmisteista niin, ettei se enää koske ateriankorvikkeita.

MMM:n uudet asetukset:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160495
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160496

Erityisruokavaliovalmisteista, joista on tehty ilmoitus kumottavan raamidirektiivin artiklan 11 nojalla, kuten esim. laktoosittomista maitotuotteista tai pikkulapsille tarkoitetuista maidoista ei enää 20.7 lähtien tehdä ilmoitusta Elintarviketurvallisuuvirasto Eviraan. Kyseisiä tuotteita voi edelleen valmistaa, eli ne eivät välttämättä poistu markkinoilta, mutta niiden on muututtava sellaisiksi, että niiden markkinointi on mahdollista yleisten elintarvikkeita koskevien säädösten mukaisesti.

Tuotteista annettavaan kuluttajainformaatioon muutoksia

Erityisruokavaliovalmistelainsäädännön nojalla tuotteita on aiemmin voitu markkinoida ilman, että markkinoinnin viestistä tai väitteestä olisi Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:n lausuntoa. Kun markkinointia tulevaisuudessa arvioidaan horisontaalilainsäädännön nojalla, on varmistettava, että tuotteet täyttävät väitelainsäädännön kriteerit.

Joidenkin tuotteiden osalta on mahdollista, että markkinointi muuttuu. Esimerkiksi urheilijoille markkinoiduissa tuotteissa saa tulevaisuudessa olla vain urheilusuoritukseen ja siihen liittyvään aineenvaihduntaan liittyviä hyväksyttyjä väitteitä tuotteen vaikutuksesta. Ravintoarvoilmoitusten osalta erityisruokavaliovalmisteissa sovelletaan 20.7. jälkeen samoja ravintoarvomerkintävaatimuksia kuin tavanomaisille elintarvikkeille.

Erityisruokavaliovalmisteiden lisättävistä ravintoaineista kuten esimerkiksi vitamiineista ja kivennäisaineista on asetusmuutoksen myötä ilmoitettava samalla tavoin kuin tavallisia elintarvikkeita täydennettäessä. Lisäksi eritysruokavaliovalmisteisiin on EU:ssa sallittu lisätä myös yksittäisiä ravintoaineita tai lisäaineita. Erityisen hankalia muutostarpeita ei kuitenkaan ole tiedossa.

Erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista säädetään tulevaisuudessa

ERE-asetuksen nojalla annettuja ja annettavia yksityiskohtaisempia säädöksiä on määrä alkaa soveltaa muutaman vuoden kuluttua. Nämä säädökset koskevat äidinmaidonkorvikkeita, vieroitusvalmisteita, pikkulasten ruokia ja viljavalmisteita, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja elintarvikkeita sekä painonhallintaan tarkoitettuja ruokavalionkorvikkeita.

MMM: Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet 

Euroopan komissio on lisäksi antanut kaksi erillistä raporttia urheiluvalmisteista ja pikkulapsille tarkoitetuista maidoista, koska ERE-asetusta laadittaessa oli erilaisia käsityksiä siitä, täytyykö näitä tuotteita säädellä. Toimenpiteitä näiden raporttien pohjalta ei ainakaan vielä ole ehdotettu.

Lisätietoja Eviran internetsivuilla

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen: 0295 16 2438 (19. - 29.7)
elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström: 0295 16 2145 (22.8 lähtien)

Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous