Hyppää sisältöön
Media

EU:n maatalousministerit painottivat jäsenmaiden erilaisia lähtökohtia uusien strategioiden ympäristötoimissa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2020 15.45
Tiedote

EU:n maatalousministereiden videokokouksessa 8. kesäkuuta keskusteltiin komission Pellolta pöytään- ja biodiversiteettistrategioista. Ministerit keskustelivat kokouksessa erityisesti strategioiden maatalousnäkökohdista.

Strategioiden tavoitteena on kehittää EU:n ruokajärjestelmästä yhä kestävämpi ja pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Komissio esittää strategioissa tavoitteita esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden, mikrobilääkkeiden ja lannoitteiden käytön vähentämiseksi sekä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ministerit kiittelivät laajasti komissiota uusista strategioista, mutta korostivat, kuinka tärkeää on huomioida jäsenmaiden erilaiset olosuhteet ja lähtökohdat niiden toimeenpanossa. Moni ministeri toivoi komissiolta kattavaa vaikutusten arviointia ehdotetuista tavoitteista ja strategioiden vaikutuksista mm. maatalouden kilpailukykyyn.

Ministeri Jari Leppä korosti puheenvuorossaan, että Suomella on pitkä kokemus kestävän ruokajärjestelmän kehittämisessä. Esimerkiksi mikrobilääkkeiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö maataloudessa on Euroopan alhaisimpia.

”Turvallinen ja kestävästi tuotettu ruoka taataan tinkimättömällä työllä ja tämä työ pitää ottaa huomioon uusissa tavoitteissa. Vaatimukset eivät voi olla jäsenmaille samat, jos lähtökohdat ovat erilaiset”, ministeri Leppä painottaa.

Yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kansalliset strategiasuunnitelmat ovat avainroolissa strategioiden toimeenpanossa. Komissio tulee antamaan suosituksia CAP:n kansallisten strategiasuunnitelmien laatimiseen, jotta CAP-suunnitelmat vastaavat uusien strategioiden tavoitteita. Monet ministerit kuitenkin korostivat, että jäsenmailla tulee olla joustavuutta strategisten suunnitelmien suunnittelussa ja uudet suositukset eivät saa aiheuttaa viivästyksiä.

”Uuden CAP-kauden kantava idea on uusi strateginen toimeenpanomalli, jossa toimenpiteiden suunnittelu perustuu jäsenmaiden omiin tarpeisiin. Komission uudet suositukset eivät voi olla ristiriidassa tämän periaatteen kanssa”, ministeri Leppä sanoo.

Myös metsät nousivat esiin ministereiden puheenvuoroissa. Metsäiset maat korostivat, että EU:n tulevalla metsästrategialla tulee olla merkittävä rooli metsiin liittyvien tavoitteiden toimeenpanossa.

”On tärkeää muistaa, että metsäpolitiikka on kansallisessa päätäntävallassa. Monimuotoisuuden vaaliminen on jo osa kestävää metsätaloutta. Paras tapa edistää monimuotoisuutta on ottaa huomioon kaikki kestävän kehityksen näkökulmat”, Leppä sanoo.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Satu Haapaniemi p. 0504005193

Erityisavustaja Teppo Säkkinen p. 0505162868