Hyppää sisältöön
Media

EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden ehdot ja määrät vahvistettiin vuodelle 2017

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2017 16.17
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden ehdot, enimmäismäärät ja yksikkötukitasot vuodelle 2017. Tuotantosidonnaisia palkkioita voidaan maksaa yhteensä 102,6 miljoonaa euroa. Tukimäärän kohdentumisesta on sovittu yhteistyössä tuottajien kanssa vuonna 2014. Lammas ja vuohipalkkioiden ehtoja on muutettu jonkin verran viime vuodesta.

Tukikelpoisen teuraskilin vähimmäispaino on laskettu 15 kilosta 10 kiloon. Lisäksi teuraskilin yläikärajaa on laskettu 18 kuukaudesta 12 kuukauteen. Tavoitteena on lisätä lihantuotantoon ohjattavien kilien määrää ja samalla alentaa teurastuksesta aiheutuvia kustannuksia. Kuttujen poikimavaatimuksesta on luovuttu EU:n kuttupalkkiossa, koska teuraskilien ja kuttujen ikävaatimusten päällekkäisyyttä ei jatkossa enää ole. 

Jatkossa lampaanlihan tuotannon aloittavan tilan uuhien ei tarvitse aloitusvuonna täyttää karitsointiehtoa. Muutoksen jälkeen EU:n uuhipalkkio myönnetään uuhien pidon aloitusvuonna suoraan uuhimäärän perusteella. Tällä muutoksella yhdenmukaistetaan AB-alueen uuhipalkkio vastaamaan C-alueella maksettavaa kansallista pohjoista uuhitukea.

Viime vuoden tapaan tukea maksetaan maidontuotannolle 32 miljoonaa euroa, lampaan- ja vuohenlihantuotannolle 2,8 miljoonaa euroa ja tietyille peltokasveille 13,7 miljoonaa euroa. Naudanlihantuotannolle maksettava määrä on 54,1 miljoonaa euroa. Kaikkien nautaeläinten, lampaiden ja vuohien palkkiokelpoisuus perustuu eläinrekisterien tietoihin. Tästä syystä eläinten rekisteröinnin ja merkinnän sääntöjä esimerkiksi ilmoitusajoista on noudatettava huolellisesti. 

Nautaeläinpalkkiot maksetaan kahdessa erässä: 1.1.–15.9.2017 kertyneiden palkkiokelpoisten eläinten perusteella palkkio maksetaan aikaisintaan kuluvan vuoden joulukuussa ja 16.9.–31.12.2017 kertyneiden eläinten perusteella viimeistään kesäkuussa 2018. Teuraseläinten, uuhien ja kuttujen osalta palkkio maksetaan yhdessä erässä arviolta touko-kesäkuussa 2018. Peltokasvipalkkio maksetaan joulukuussa 2017.

Alla olevan taulukon yksikkötasoja tarkennetaan vielä ennen maksuja, kun palkkiokelpoisten eläinten lopulliset määrät ovat tiedossa.

LYPSYLEHMÄPALKKIO

milj. €

€/eläin, ha

Lypsylehmät Manner-Suomi AB-tukialue

30,50

600

Lypsylehmät Manner-Ahvenanmaa

1,14

600

Lypsylehmät ulkosaaristo AB-tukialue

0,36

860

Lypsylehmät yhteensä

32,00

 

NAUTAPALKKIO

   

Emolehmät, emolehmähiehot, AB-tukialue Manner-Ahvenanmaa ja Manner-Suomi

8,40

400

Emolehmät, emolehmähiehot ulkosaaristo AB-tukialue

0,85

560

Emolehmät, emolehmähiehot C-tukialue

8,85

170

Sonnit, härät Manner-Suomi AB-tukialue

13,70

490

Sonnit, härät Manner-Ahvenanmaa

0,60

490

Sonnit, härät ulkosaaristo AB-tukialue

0,50

1000

Sonnit, ja härät C -tukialue

20,04

160

Teurashiehot AB -tukialue

1,00

260

Saaristohiehot AB -tukialue ulkosaaristo

0,15

560

Kaikki naudat yhteensä

54,09

 

UUHIPALKKIO

   

Uuhet Manner-Suomi AB-tukialue

1,00

50

Uuhet Manner-Ahvenanmaa 

0,30

80

Uuhet ulkosaaristo AB-tukialue

0,20

120

KUTTUPALKKIO AB-tukialue

0,20

250

TEURASKARITSA- JA -KILIPALKKIO koko maa

1,10

35

Kaikki lampaat ja vuohet yhteensä

2,80

 

PELTOKASVIPALKKIO

   

Valkuaiskasvit koko maa

6,30

65

Ruis koko maa

1,50

50

Sokerijuurikas koko maa

1,00

85

Tärkkelysperuna koko maa

3,70

575

Avomaanvihannekset AB-tukialue

1,20

150

Yhteensä

13,70

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 162304, auli.nurmi(at)mmm.fi
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska p. 0295 162248, suvi.ruuska(at)mmm.fi

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous Tuotantoeläimet