Hyppää sisältöön
Media

Hirvenmetsästykseen esitetään useita muutoksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2016 10.44
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille ehdotuksen metsästysasetuksen muuttamisesta. Merkittävin uudistus on hirvenmetsästyksen alun siirtäminen suurimmassa osassa maata myöhemmäksi lokakuun toiseen lauantaihin.

Lisäksi Ylä-Lapin aikaistettua hirvenmetsästystä laajennettaisiin Keski-Lapin alueelle. Hirvieläinten vasasuojaa esitetään lyhennettäväksi. Myös pyyntilupien hakumenettelyjä kevennetään. Valtaosan muutoksista on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. 

Muutoksilla tavoitellaan hirvikannan hoitosuunnitelman mukaisesti entistä elinvoimaisempaa hirvikantaa. Kiima-ajan rauhoituksen vahvistamisella ja urosten osuuden kasvattamisella naarasvoittoisessa hirvikannassa pyritään turvaamaan hirven lisääntymiselle tärkeät ja lajityypilliset piirteet entistä paremmin.  Nykyisin metsästysaika alkaa hirven kiimahuipun aikana, mikä myöhästyttää tiinehtymistä ja johtaa vasojen syntymän myöhästymiseen. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa hirven vasoista syntyisi jatkossa häiriöttömän ensimmäisen kiiman johdosta normaaliin aikaan keväällä ja niistä kehittyisi hyväkuntoisia hirviyksilöitä.

Metsästyksen alkua myöhennetään valtaosassa maata 

Hirvenmetsästyksen alkua esitetään myöhennettäväksi valtaosassa maata lokakuun toiseen lauantaihin, kun kausi alkaa nykyisin syyskuun viimeisenä lauantaina. Tavoitteena on turvata häiriöttömämpi hirven kiima-aika. Muutos tulisi voimaan 1.1.2017. 

Jotta metsästysajan lyhentäminen ei lisäisi hirvieläinten aiheuttamia peltovahinkoja, ministeriö ehdottaa, että hirven metsästys pelloilta vahtimalla voisi alkaa jo 1. syyskuuta. Metsästyksessä hirvieläimen ajo ja koiran käyttö ei olisi tällöin sallittua. Myös kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa ja valkohäntäpeuraa voitaisiin metsästää vahtimalla syyskuun ensimmäisestä päivästä syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään. Koska vahtimismetsästys tapahtuisi normaalien hirvieläinten pyyntilupien nojalla, olisi se joustavampi menettely vahinkojen estämiseksi kuin nykyinen poikkeuslupamenettely. Muutos tulisi voimaan 1.1.2017.

Aikaistettua metsästystä laajennetaan Keski-Lappiin

Lisäksi ministeriö ehdottaa, että Ylä-Lapin aikaistettua hirvenmetsästystä laajennettaisiin Keski-Lapin alueelle Kolarin, Kittilän, Sodankylän, Pelkosenniemen, Kemijärven, Savukosken ja Sallan kuntiin. Esityksen mukaan aikaistettu metsästys olisi sallittua 1.–15.9. Syyskuun jälkimmäisen puoliskon kiimarauhoituksen jälkeen metsästys jatkuisi lokakuun toisesta lauantaista joulukuun loppuun saakka. Kiimarauhoitusta pidennettäisiin siis muutamalla päivällä. Muutos tulisi voimaan 1.1.2017. 

Pyyntilupien hakua kevennetään

Riistanhoitoyhdistysten antama lausunto hirvieläinten pyyntilupahakemuksista muutettaisiin ennen hakumenettelyä annattavaksi verotussuunnitelmaksi. Riistanhoitoyhdistysten laatimilla verotussuunnitelmilla olisi samanlainen Suomen riistakeskuksen päätöksentekoa ohjaava vaikutus kuin aiemmilla riistanhoitoyhdistysten lausunnoillakin.

Jatkossa riistanhoitoyhdistykset voisivat ohjata hakijoita jo ennen lupahakemusten jättämistä esittelemällä verotussuunnitelman perusteluineen alueensa pyyntiluvan hakijoille. Muutoksella vähennetään hallinnollista taakkaa erityisesti tilanteissa, joissa Riistakeskus on joutunut pyytämään luvanhakijalta vastinetta, kun riistanhoitoyhdistyksen lausunto on poikennut lupahakemuksesta. Muutos tulisi voimaan 1.1.2017.

Hirvieläinten vasasuojan kestoa lyhennetään

Nykyisin hirvieläinnaaras, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu. Hirvinaaraan suoja aiotaan poistaa lainsäädännöstä lokakuun toisesta lauantaista lähtien, kun hirven metsästys varsinaisesti alkaisi koirilla ja ajometsästyksenä. Tavoitteena on tasapainottaa hirvikannan rakennetta sekä keventää vasasuojan tahattomaankin rikkomiseen liittyvää seuraamusmenettelyä. Vastaavasti pienten hirvieläinten osalta naaraan suoja poistetaan lainsäädännöstä syyskuun viimeisestä lauantaista lähtien. Hirvinaaraan, jota vasa seuraa, ampuminen olisi edelleen rangaistavaa Ylä-Lapin aikaistetussa hirvijahdissa ja kauden alussa vahinkojen vähentämiseksi sallitussa metsästyksessä. Tähän liittyen metsästyksen johtajan tehtäviä täsmennettäisiin. Muutos tulisi voimaan 1.8.2016. 

Villisikanaaraan rauhoitusaikaa lyhennetään

Afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi ja villisikakannan metsästyksen tehostamiseksi villisikanaaraan erityistä rauhoitusaikaa lyhennettäisiin niin, että villisian naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, olisi rauhoitettu 1.3.–31.7. Muutos tulisi voimaan 1.8.2016.

Metsästysasetusta muutettaisiin siten, että siinä otettaisiin huomioon aseiden tekninen kehitys ja mahdollistettaisiin käytännössä entistä vaatimusta vastaavien uusien kaliipereiden käyttö ketun, tarhatun naalin, mäyrän, saukon, supikoiran, pesukarhun, rämemajavan, metsäjäniksen, rusakon, metson, teeren tai hanhen metsästyksessä. Lisäksi villisian metsästyksessä edellytettäisiin jatkossa samanlaista asetta kuin hirven ja karhun metsästyksessä. Muutos tulisi voimaan 1.8.2016.

Lisätietoja:
Lausuntopyyntö
Muistio
Asetusluonnos
Suomen hirvikannan hoitosuunnitelma
 
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 0295 162 391
ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 0295 162 432
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kimmo Tiilikainen Riista