Hyppää sisältöön
Media

Joutsenlipulle näkyvä rooli maidon ja lihan alkuperämerkintäasetuksessa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.2.2017 11.08
Tiedote

Valmisteilla oleva asetus liha- ja maitotuotteiden alkuperämerkinnöistä on tarkentunut alan toimijoilta saadun palautteen perusteella. Säädös tuo kuluttajille lisätietoa ruoan alkuperästä valintojen tueksi ja sen ennakoidaan astuvan voimaan kesällä 2017.

Alkuperäinen asetusehdotus oli lausuntokierroksella syksyllä 2016, ja elintarvikevalmistajilta saadun palautteen perusteella asetusehdotusta on nyt muutettu. Päivitetyn asetusehdotuksen mukaan elintarvikkeen ja sen ainesosien suomalaisesta alkuperästä kertova Hyvää Suomesta -merkki poistaisi velvoitteen lisätä erillinen alkuperämerkintä pakkauksen tuoteselosteeseen. Hyvää Suomesta -merkkiä saa käyttää lopputuotteessa, joka on valmistettu ja pakattu Suomessa ja jonka raaka-aineesta vähintään 75 prosenttia on suomalaista. Lihaa sisältävän elintarvikkeen lihan, kuten myös maitoa sisältävän elintarvikkeen maidon täytyy olla 100 prosenttia suomalaista. Hyvää Suomesta -merkki on vapaaehtoinen ja sen käyttöä säätelee Ruokatieto Yhdistys ry.

Tuotteissa, joissa raaka-aineiden alkuperämaa vaihtelee, riittäisi tarkan alkuperämaan sijaan aiemmin kaavailtua suurpiirteisempi merkintätapa. Elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa ilmoitettaisiin jatkossa merkinnöillä, joista kävisi ilmi, onko liha kasvatettu ja teurastettu EU-maassa vai EU:n ulkopuolella yksilöimättä alkuperämaata tarkemmin. Vastaavasti maidon sekä maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaa ilmoitettaisiin jatkossa merkinnällä, josta kävisi ilmi, onko maito lypsetty EU-maassa vai EU:n ulkopuolella. Näin karsitaan tarvetta uudistaa pakkauksia raaka-aineen alkuperämaan vaihdellessa.

– Tällä ratkaisulla parannetaan kuluttajien tiedonsaantia lihan ja maidon alkuperästä kuormittamatta kohtuuttomasti elintarvikkeiden valmistajia. Ministeriön teettämän selvityksen perusteella kuluttajat ovat erittäin kiinnostuneita ruuan alkuperästä ja toivovat tiedon löytyvän helposti, kertoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Asetusta sovellettaisiin valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden ainesosana käytetyn lihan alkuperämaan ilmoittamiseen sekä maidon ja maitotuotteiden ja tiettyjen vastaavien valmisteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaan ilmoittamiseen.

Valmistajilta saadun palautteen perusteella muokattu asetusehdotus on nyt kommentoitavana ja maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut toimijat 20.3. järjestettävään kuulemistilaisuuteen. Asetusluonnokseen tehdyillä muutoksilla on pyritty varmistamaan, että asetus parantaisi nykykäytäntöön nähden kuluttajien tiedonsaantia lihan ja maidon alkuperästä ja minimoisi elintarvikkeiden valmistajille merkinnästä aiheutuvan kuormituksen.

– Perusteellisella vuoropuhelulla haluamme varmistaa, että alalla on yhteinen näkemys siitä, kuinka alkuperämerkintöjen suhteen edetään, toteaa Tiilikainen.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi
lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, p. 0295 162 438, anne.haikonen(at)mmm.fi

Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous