Kansallisen nurmiohjelman haku 2019

Julkaisuajankohta 21.12.2018 10.14
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää haun kansallisen nurmiohjelman valmistelemiseksi. Ohjelman valmisteluun on varattu enintään 50 000 euroa. Kansallisen nurmiohjelman hakuaika päättyy 8.2.2019 klo 16.00.

Hakuaika

7.1.- 8.2. 2019

Taustaa

Nurmet ovat maamme yleisin pellonkäyttömuoto ja niillä on suuri taloudellinen merkitys Suomelle. Noin puolet maataloustulosta tulee nurmentuotantoon perustuvasta maidon- ja naudanlihan tuotannosta ja nurmea hyödyntävät myös lampaat, hevoset ja vuohet.

Olosuhteet Suomessa ovat edulliset nurmenviljelylle, sillä meillä on riittävästi vettä ja auringon säteilyä sekä viileä kesä. Nurmialaa voidaan hyödyntää koko maassa, myös niillä alueilla, joilla muu viljely ei luonnonolosuhteiden vuoksi ole tuottavaa.

Nurmikasvit ovat tärkeitä viljelykierrossa ja niillä voidaan ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Luomuviljelyssä nurmia käytetään viherlannoituksena erityisesti kasvinviljelytiloilla ja luomun periaatteisiin kuuluu tasapaino peltoviljelyn ja kotieläintuotannon kesken.

Nurmituotanto on ensisijaisesti märehtijöiden rehuntuotantoa. Sen lisäksi meillä on nurmia, joiden tärkein tavoite on vesiensuojelu (suojavyöhykenurmet), kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (turvepeltojen nurmet) tai luonnon monimuotoisuuden ja maiseman edistäminen (luonnonhoitopeltonurmet, monimuotoisuuspelto/niityt). Ilmaston muuttuessa nurmien kyky sitoa hiiltä ja parantaa maan rakennetta tulee entistä tärkeämmäksi.

Laiduntaminen antaa mahdollisuuksia eläinten lajinmukaiseen käyttäytymisen ja tukee eläinten hyvinvointia.

Lisäksi nurmella on mahdollisuuksia energiantuotannossa, biotuotteiden raaka-aineena ja tulevaisuuden uutena valkuaisen lähteenä myös yksimahaisille.

Tarvitaan nurmea hyödyntävien toimijoiden yhteinen näkemys siitä, miten nurmituotannolla edistetään kestävää ruokajärjestelmää.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää haun kansallisen nurmiohjelman valmistelemiseksi. Ohjelman valmisteluun on varattu enintään 50 000 euroa. Kansallisen nurmiohjelman tulee valmistua 31.12.2019 mennessä.

Ohjelman tavoite

 • Ohjelmassa tulee nostaa esille nurmea hyödyntävien toimijoiden kannalta ensisijaiset nurmituotantoon liittyvät tavoitteet; kenen ja, mihin toimenpiteisiin tulee ryhtyä tavoitteiden saavuttamiseksi; miten tuloksia voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti ja koordinoidusti.

 • Ohjelman tulisi vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten Suomen maatalous voi hyödyntää karkearehuun perustuvaa maidon- ja lihantuotantoa kilpailuvalttina?

  • Mitkä ovat nurmien eri tehtävät mukaan lukien maatalous, eläinravitsemus, viljelykierto, eläinten hyvinvointi, energiantuotanto, lannoitusvaikutus ja maan kasvukunnon parantaminen, ilmastonmuutokseen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen?

  • Mihin kaikkiin ulkoa tuleviin tavoitteisiin nurmilla voidaan vastata ja miten? (ilmasto, vesistö, luonnon monimuotoisuus jne.)

  • Miten lisätään nurmien tuottavuutta ja kannattavuutta osana ruokajärjestelmää?

  • Miten parannetaan nurmien satotasoja ja niiden mittaamista, jotta koko satopotentiaali saadaan käyttöön?

  • Voidaanko nurmituotannon kehittämisellä ja tehostamisella sekä nurmirehun markkinoiden kehittämisellä vähentää uuden peltoalan raivaustarvetta?

  • Mikä on sopiva erilaisten nurmien osuus Suomen viljelyalasta tavanomaisessa ja luomutuotannossa?

  • Mikä on luonnonnurmien ja monilajisten nurmien rooli suomalaisessa maataloudessa?

  • Millaista tutkimusta tarvitaan nurmille ja nurmituotannolle asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi?

Hakemukset

Kansallisen nurmiohjelman hakuaika päättyy 8.2.2019 klo 16.00.

Rahoitusta haetaan maa- ja metsätalousministeriön sähköisen hakujärjestelmän kautta ja järjestelmän ohjeiden mukaisesti:

http://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/kirjaudu.php

Hakemukseen liitetään hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman tulee olla yksi PDF-tiedosto (koko max. 5 MB/5000 kB)

MMM:n tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset ehdot ja ohjeet löytyvät osoitteesta:

http://mmm.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/lomakkeet-ja-ohjeet

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, puh. 0295 16 2346, [email protected]

Erityisasiantuntija Eeva Saarisalo, puh. 0295 16 2366, [email protected]

Verkkopohjaisen hakujärjestelmän teknisestä toimivuudesta huolehtii toimeksiannosta MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info(at)mitietorakenteet.fi tai puhelimitse puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).

Sulkeutuneet tutkimushaut Tutkimus ja kehittäminen