Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon voi hakea 10.10.2016 alkaen

Maa- ja metsätalousministeriö
5.10.2016 15.05
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on 5.10.2016 muuttanut päätöstään, jolla keskeytettiin Kemera-tuen hakeminen taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon ja terveyslannoitukseen vuoden 2016 loppuun asti.

Taimikon varhaishoidon rahoituksen haku avataan. Metsäkeskus ottaa rahoitushakemuksia vastaan 10.10.2016 alkaen. Sen sijaan nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen hakua ei avata, eikä niitä koskevia rahoitushakemuksia oteta vastaan enää kuluvan vuoden aikana.

Metsäkeskus ratkaisee taimikon varhaishoidon rahoitushakemuksia vuonna 2016 käytettävissä olevan myöntämisvaltuuden puitteissa. Haun avaamisen jälkeen toimitettuihin rahoitushakemuksiin on varattu arviolta 12 miljoonaa euroa. Rahat on tarkoitettu erityisesti tänä syksynä toteuttaville taimikon varhaishoidon kohteille. Tuki maksetaan hankkeiden valmistuttua toteutusilmoituksen jättämisen jälkeen.  

Jos käytettävissä oleva myöntämisvaltuus ei riitä kaikkien rahoitushakemusten ratkaisemiseksi, jäljelle jääneet rahoitushakemukset siirretään käsiteltäväksi vuonna 2017. Ensi vuoden Kemera-tuesta päätetään valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Kuluvana vuonna on kaikkia työlajeja koskevien töiden maksamiseen määrärahoja käytettävissä vielä huomattavasti. Kaikkien työlajien osalta hankkeiden toteutus tulisi ajoittaa siten, että tuen maksaminen käynnistyisi mahdollisimman pian. Taimikon varhaishoitotöiden ajoittaminen kuluvalle syksylle on toivottavaa erityisesti metsureiden työllisyyden kannalta.

Toivottavaa on, että hakemukset jätetään sähköisten järjestelmien kuten Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun kautta. Tämä helpottaa hakemuksien käsittelyä, koska sähköpostilla tulevat hakemukset joudutaan tallentamaan hyväksymisjärjestelmään manuaalisesti. Metsänhoitotyöt voi aloittaa heti rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen.  

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 0295 162 447, marja.hilska-aaltonen(at)mmm.fi
 

Metsät Tuet