Hyppää sisältöön
Media

Hallitusohjelman Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä -kokonaisuuden ohjausryhmä aloitti työskentelyn

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2023 14.56
Uutinen
Ohjausryhmän puheenjohtaja on valtiosihteeri Päivi Nerg.

Ohjausryhmän tehtävä on koordinoida ja edistää suomalaisen ruuantuotannon pitkän aikavälin strategian, ruoka-alan kasvuohjelman sekä maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien parlamentaarisen arviointiryhmän loppuraportissa esille nousseiden toimien toteutumista.

Suomalaisen ruuantuotannon strategian ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 14.11.2023. Ensimmäisen kokouksen tarkoituksena oli tutustua ohjausryhmän jäseniin ja selvittää jäsenten odotukset ohjausryhmän työhön.

-    Olen iloinen nähdessäni työryhmän innostuksen ja sitoutumisen yhteiseen työhön. Kun tarkastelen laajaa kokonaisuutta, huomaan, että tulevaisuuden kannattavuus, hyvinvointi ja terveys ovat meille keskeisiä tavoitteita. Meidän on monipuolisesti tarkasteltava asioita ja otettava huomioon erilaiset näkökulmat. Poikkihallinnollisuus korostuu, ja yhteistyön merkitys on keskeistä, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja Päivi Nerg.

Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran jo tammikuussa, ja työ alkaa ruuantuotannon strategiatyön ja kasvuohjelman toimeenpanosuunnitelmien läpikäynneillä. Ohjausryhmän työ jatkuu huhtikuuhun 2027.

Suomalaisen ruuantuotannon pitkän aikavälin strategiaa valmistellaan parlamentaarisessa yhteistyössä. Valmistelusta informoidaan ja sisällöstä keskustellaan eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kanssa. Ohjausryhmä informoi ja keskustelee toiminnastaan ja ohjausehdotuksistaan puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmän kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriön nimeämä suomalaisen ruuantuotannon strategian ohjausryhmä edistää pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa mainittuja tavoitteita. Lisäksi ohjausryhmä toimii ministeriöiden välisenä yhteistyöelimenä näiden asiakokonaisuuksien valmisteluun liittyvissä kysymyksissä ja varmistaa sujuvan yhteistyön eri tahojen välillä.

Ohjausryhmän puheenjohtaja on valtiosihteeri Päivi Nerg, varapuheenjohtaja osastopäällikkö Minna-Mari Kaila ja sihteeri erityisasiantuntija Elina Ovaskainen.

Ohjausryhmän jäsenet

-    Julia Lintunen, kaupallinen neuvos, ulkoministeriö 
-    Jyri Inha, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö
-    Jan Hjelt, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö 
-    Sirpa Sarlio, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö 
-    Tarja Haaranen, ylijohtaja, ympäristöministeriö 

Pysyvät asiantuntijat

-    Matti Puolimatka, ylijohtaja, Ruokavirasto 
-    Anu Kaukovirta, johtaja, Luonnonvarakeskus
-    Jarno Sukanen, johtaja, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
-    Emilia Nordlund, tutkimusjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT 
-    Mari Sandell, varadekaani, Helsingin yliopisto
-    Johan Åberg, maatalousjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
-    Jonas Laxåback, toiminnanjohtaja, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. 
-    Jukka Ihanus, yhteiskuntasuhdejohtaja, Elintarviketeollisuusliitto ry
-    Kari Luoto, toimitusjohtaja, Päivittäistavarakauppa 
-    Eeva Salminen, senior director, Business Finland

Asettamispäätös hankesivulla

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Päivi Nerg, p. 040 7529 810
Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, p. 040 7756 060
Erityisasiantuntija Elina Ovaskainen, p. 050 4703 320

Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä Ruoka ja maatalous