Hyppää sisältöön
Media

Korkeaoja toivoo selkeää EU-strategiaa eläinten terveydestä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2006 9.51
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan mielestä EU:ssa tarvitaan selkeä strategia eläinten terveyteen liittyvistä asioista. Korkeaoja puhui tänään 7.11. EU:n eläinten terveyden politiikkaa käsittelevässä konferenssissa Brysselissä. Konferenssi on osa Suomen ja Itävallan EU-puheenjohtajakauden ohjelmaa.

Euroopassa elintarviketurvallisuudesta, eläinten terveydestä ja eläinten hyvinvoinnista on tullut yhä tärkeämpi osa kotieläintuotantoa. Kuluttajat odottavat paitsi turvallista ruokaa ja hyvää laatua, myös eettistä tuotantoa. Korkeaojan mukaan kuluttajien luottamus eurooppalaiseen ruokaan on säilynyt eläintaudeista huolimatta tehokkaan ja ammattitaitoisen eläinlääkäritoiminnan ansiosta.

Korkeaoja on tyytyväinen siihen, että laaja EU:n eläinten terveyden politiikan arviointi on valmistunut. Hänen mukaansa aiemmista kriiseistä on hyvä ottaa oppia ja näin välttää vastaavat ongelmat tulevaisuudessa.

Eläinten terveyden politiikan arvioinnissa on kiinnitetty huomiota siihen, että EU:lta puuttuu eläinten terveyden strategia. Eläinten terveyttä säädellään yli 600 lailla, direktiivillä ja päätöksellä. Monet säännökset ovat syntyneet vastauksena kriiseihin. Kokonaisuutta linjaava strategia vuosille 2007-2013 on valmisteltavana Euroopan komissiossa.

Vuosina 1995-2005 EU rahoitti eläintautien vastustamista yhteensä 989 miljoonalla eurolla. 85 prosenttia tästä summasta käytettiin eläintautikriisien seurausten kustannusten korvauksiin vain kahdessa jäsenmaassa. Nyt tarkasteltavana oleva arviointi siirtäisi osan tästä yhteisörahoituksesta ennaltaehkäiseviin toimiin.

Arvioinnissa tarkastellaan myös eri rahastointimalleja, joilla eläinten omistajat saataisiin osallistumaan eläintautien kustannusten maksamiseen. Eläinten omistajien maksuosuus haluttaisiin porrastaa todellisen riskin pohjalta, jotta järjestelmä kannustaisi tilatason ennaltavarautumisen tehostamiseen.

Kotieläintuotanto EU:n alueella vaihtelee laajasti. Korkeaojan mielestä vaihtelevuus on hyvä asia kulttuurin ja ruokakulttuurin kannalta, mutta eläinten terveyden politiikan hallinnan se tekee haastavaksi. Korkeaoja pitää EU:n tehokkaan toiminnan kannalta tärkeänä, että lainsäädäntö sopeutuu hyvin paikallisiin oloihin EU-maissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Jouni Lind, p. (09) 160 53302, 050 521 3305