Hyppää sisältöön
Media

Korkeaojan mielestä vesihuollon erityistilanteisiin pitää varautua

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.9.2006 11.25
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan mielestä veden saatavuus ja laatu tulee turvata kaikille kohtuulliseen hintaan. Myös vesihuollon erityistilanteisiin tulee varautua. Vesihuolto on yhteiskunnan välttämättömyyspalvelua, Korkeaoja painotti puhuessaan Lounais- ja Luoteis-Pirkanmaan vesihuoltohankkeen käynnistämistilaisuudessa Vammalassa 11.9.

”Nyt alkavan hankkeen myötä Lounais- ja Luoteis-Pirkanmaan asukkaat ja elinkeinonharjoittajat saavat tulevaisuudessa laadukasta ja turvallista vettä sekä toimintavarmuutta erilaisten uhkatekijöiden varalta. Tämänkaltaiset hankkeet parantavat elämisen laatua ja alueen kilpailukykyä. Hanke toteuttaa erinomaisesti myös maa- ja metsätalousministeriön vesihuoltopolitiikan tavoitteita”, Korkeaoja sanoi.

Erityisinä painopisteinä valtion vesihuoltopolitiikassa ovat alueellisen yhteistyön edistäminen, erityistilanteisiin varautumisen parantaminen, haja-asutusalueiden vesihuollon kehittäminen sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen.

Korkeaojan mielestä yhteistyö Pirkanmaan kuntien, maakunnan liiton, alueellisen ympäristökeskuksen ja muiden toimijoiden välillä on ilahduttavaa. ”Suuri ansio hankkeen aikaansaamisesta on maakunnallisella yhteistyöllä, joka tälläkin tavalla luo edellytyksiä alueen aktiiviselle kehittämiselle.”

Korkeaoja muistutti, että erilaiset ihmisten tekemät virheet - tahalliset tai tahattomat - voivat aiheuttaa vesihuollolle suuria ongelmia. Pilaantumistapaukset, kemikaalien syöttövirheet ja ammattitaidon puutteesta aiheutuvat ongelmat ovat esimerkkejä tahattomasta toiminnasta. Myös erilaiset luonnonilmiöt voivat aiheuttaa vakavia ongelmia.

Tänä kesänä kuivuus on aiheuttanut monin paikoin haittaa paitsi maanviljelykselle ja vesistön virkistyskäytölle myös vedenhankinnalle. Korkeaojan mukaan monissa vesihuollon yhteistyöhankkeissa on tavoitteena veden riittävyyden varmistamisen lisäksi luoda mahdollisuus veden siirtoon myös ongelmatilanteessa, jolloin häiriöt eivät näy kuluttajalle asti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Jouni Lind, p. (09) 160 53302, 050 521 3305