Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2003 16.00
Puhe -

Arvoisa puheenjohtaja,

Haluan toivottaa sinulle, Georgios, menestystä haasteellisessa tehtävässäsi aikana, jolloin meidän on päätettävä yhteisön maatalouspolitiikan uudistuksesta.

Suomi pitää komission esittämiä tavoitteita yhteisen maatalouspolitiikan uudistukselle hyväksyttävinä. Euroopan maatalouden kilpailukykyä on parannettava, kestävän kehityksen elementtejä on vahvistettava, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta on kehitettävä sekä maaseudun kehittämispolitiikkaa tehostettava.

Suomen lähtökohtana yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen on Luxemburgin vuoden 1997 Eurooppa-neuvoston hyväksymän ja muun muassa Brysselin vuoden 2002 Eurooppa-neuvoston vahvistaman periaatteen kunnioittaminen. Tämän yhteisesti hyväksytyn periaatteen mukaan maataloustuotannon on voitava jatkua kaikilla yhteisön alueilla, mukaan luettuna alueet, joilla on erityisiä ongelmia. Epäsuotuisten alueiden tuottajien ongelmat on otettava huomioon uudistuksen yhteydessä.

Komission linjaukset sisältävät Suomen kannalta joitakin hyviä elementtejä. Jotkut ehdotuksista ovat kuitenkin Suomelle hyvin hankalia.

Komission julkaisemien taloudellisten analyysien mukaan naudanlihan, lampaanlihan ja maidon tuotanto yhteisössä todennäköisesti alentuisi jonkin verran.

Komissio toteaa myös, että tietyillä alueilla vaikutukset voisivat olla keskimääräistä suurempia. Tällainen tilanne uhkaa syntyä Suomessa.

Meillä tehtyjen tutkimusten mukaan niillä epäsuotuisilla alueilla, joilla tuotannon muuttuvat kustannukset ovat suuremmat kuin myyntituotot, tilatukijärjestelmän (single farm payment) vaikutukset tuotantoon olisivat erittäin huomattavat. Tutkimusten mukaan tuotannosta irrotetun tuen ja suorien tukien leikkaamisen vaikutukset tulevat näkyviin keskipitkällä aikavälillä. Vaikutukset olisivat merkittävimmät maito- ja naudanlihasektoreilla. Maidon tuotanto voisi alentua 20 prosenttia ja naudanlihan tuotanto jopa 35 prosenttia. Lisäksi kesantoala uhkaa kasvaa jopa puoleen Suomen peltokasvien perusalasta. Esitän, että komissio analysoisi tarkemmin esitystensä alueellisia vaikutuksia jotta voisimme löytää ratkaisumalleja näihin ongelmiin.

Arvoisa puheenjohtaja,

Tilatukimalli aiheuttaisi Suomessa vakavia ongelmia. Siksi on tutkittava kaikkia vaihtoehtoja, jotka helpottavat näitä ongelmia erityisesti naudanlihan ja maidon osalta. Samalla katson, että Suomen alhainen viitesato tulisi tässä yhteydessä korjata vastaamaan pitkän aikavälin keskimääräistä satotasoamme.Maito on Suomen keskeisin maataloustuote. Maitosektorin osalta pidän tärkeänä sitä, että kiintiöjärjestelmä jatkuu vuoteen 2015 saakka. Suhtaudun kielteisesti uusiin maidon hinnanalennusehdotuksiin ja varauksellisesti jo päätettyjen hinnanalennusten aikaistamiseen. Näihin ei ole markkina- eikä WTO-syitä.

Komission ehdottama maaseudun kehittämistoimenpiteiden vahvistaminen on myönteinen asia. On kuitenkin valitettavaa, että komissio nyt esittää vähemmän varoja siirrettäväksi maaseudun kehittämistoimenpiteisiin kuin mitä se tiedonannossaan kaavaili. Modulaation avulla kerättyjen varojen jakokriteereitä on täydennettävä. Niiden on otettava huomioon erityisesti luonnonolosuhteet ja ympäristöohjelmat sekä maaseudun kehittämisasetuksen tavoitteet ja tarpeet.

Arvoisa puheenjohtaja,

Tässä olivat keskeisimmät komission ehdotuksissa näkemämme ongelmat, mutta ei suinkaan ainoat. Palaamme myöhemmin muihin ongelmiin ehdotusten yksityiskohtaisen käsittelyn yhteydessä.

Olen valmis rakentavaan yhteistyöhön esille nousevissa kysymyksissä. Vaikka aikataulu on tiukka, meidän on pyrittävä ratkaisuihin jo ennen kesälomakautta.