Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden sijainnista lausunnolle 

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2024 14.01
Tiedote
Kuva: Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos on laatinut selvityksen "Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkon kehittäminen ja toimitilasäästöjen toteuttaminen 2024-2027". Selvityksen pohjalta tehdyssä suunnittelussa on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkon laajuus supistettaisiin 26 palvelupisteeseen nykyisestä 35 palvelupisteestä.

Esitys Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden sijainnista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta on lausunnolla 18.6.-13.8.2024. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Maanmittauslaitoksen toimitilojen ja palvelupisteiden kehittäminen on yksi väline lisätä tuottavuutta ja siten vastata tiukentuviin taloudellisiin resursseihin. Asiakkaiden siirtyessä käyttämään yhä enemmän sähköisiä asiointikanavia, palveluresursseja on siirretty käyntiasioinnista puhelinpalvelun, verkkolomakkeiden, sähköpostin ja chat-palvelun tarjoamiseen. Samalla kun tiskiasiointi on vähentynyt vuosittain ja sen merkitys asiointikanavana on pienentynyt muuttuneiden toimintamallien vuoksi, myös työnteonmalli on muuttunut monipaikkaisuuden suuntaan sekä vähentänyt merkittävästi paikan päällä toimistotiloissa tehtävää työntekoa.

Palvelupisteitä olisi jatkossa 26

Esityksen mukaan yhdeksän Maanmittauslaitoksen palvelupistettä lakkautettaisiin. Lakkautettavaksi ehdotettavat palvelupisteet sijaitsevat seuraavissa kaupungeissa: Alajärvi, Huittinen, Ikaalinen, Kemijärvi, Nurmes, Närpiö, Saarijärvi, Salo ja Ylivieska. Tosiasiallisesti näillä paikkakunnilla ei ole ollut käyntiasiointia lainkaan, koska ennakkoajanvarausmahdollisuutta ei ole käytetty. Asiointi näiltä alueilta on hoidettu valtakunnallisilla palvelukanavilla (sähköiset palvelut ja puhelinasiointi, sähköposti) tai käyntiasiointina muissa palvelupisteissä. 

Ehdotettavassa palvelupisteverkossa palvelupisteet olisivat maakuntakeskuskaupungeissa: Helsinki, Hämeenlinna, Turku, Lahti, Kouvola, Lappeenranta, Joensuu, Mikkeli, Kuopio, Tampere, Jyväskylä, Pori, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola, Kajaani, Oulu ja Rovaniemi sekä Ahvenanmaan palvelupiste Maarianhaminassa. Näiden lisäksi olisi seuraavat seitsemän muuta palvelupistettä: Iisalmi, Ivalo, Kuusamo, Lohja, Porvoo, Savonlinna ja Tornio, joissa tarjotaan jo nyt säännöllisesti asiakaspalvelua.

Ehdotettava 26 palvelupisteen palveluverkko olisi mahdollista toteuttaa käytännössä vuosien 2024-2027 aikana, jolloin säästöt saataisiin realisoitua tällä aikavälillä. Tällöin voidaan huomioida riittävä muutostuki ja siirtymäajat henkilöstölle sekä vuokra- ja muiden toimitiloihin liittyvien palvelusopimusten irtisanomisajat.

Koko Maanmittauslaitoksen henkilöstö voidaan sijoittaa 26 palvelupisteeseen

Toimitiloista saatavien kustannussäästöjen osalta Maanmittauslaitos on asettanut tavoitteeksi 2 miljoonan euron säästöt vuoden 2027 loppuun mennessä vuoden 2023 tasoon (9,6 miljoonaa euroa) verrattuna. Tehtyjen laskemien mukaan säästöt kohdistuisivat sekä pieniin että suuriin palvelupisteisiin tasapuolisesti.

Koko Maanmittauslaitoksen henkilöstö voitaisiin sijoittaa 26 palvelupisteeseen. Tavoitteena on, ettei lakkautettavien palvelupisteiden henkilöstöä irtisanota vaan kaikkien kanssa pystytään sopimaan sijoittautumisesta.

Maanmittauslaitoksen palvelukanavat ovat valtakunnallisia ja niissä palvellaan myös ruotsinkielisiä asiakkaita. Palvelupisteiden lakkauttaminen ei vaikuta Maanmittauslaitoksen ruotsinkieliseen asiakaspalveluun ja palvelujen saatavuuteen. Palvelupisteverkko olisi koko valtakunnan kattava. Palvelupisteverkon laajuudella turvattaisiin asiakkaille palvelujen saatavuus ja alueellinen kattavuus. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
ylijohtaja Pentti Lähteenoja, p. 0295 162 485, pentti.lahteenoja@gov.fi

Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot