Hyppää sisältöön
Media

Maanviljelijöiden kriisiä käsiteltiin maatalous- ja kalastusneuvostossa – jäsenvaltiot yksimielisiä viljelijöiden tilanteen parantamisesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2024 18.49
Tiedote

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui käsittelemään maatalouden kriisitilannetta, joka vallitsee Euroopassa. EU:n maatalousministerit kannattivat vahvasti maanviljelijöiden tilanteen parantamista nopeilla ja myös pitkän aikavälin toimilla.

Maanviljelijät ovat ajautuneet kriisitilanteeseen ympäri Eurooppaa. Se on johtanut laajoihin mielenosoituksiin useissa maissa. Maanviljelijöiden haastavaan tilanteeseen vaikuttavat useat syyt, joihin vaikuttaminen vaatii EU-tason päätöksiä.

Maanviljelijöiden turhautumisen taustalla ovat muun muassa tiukat ympäristösäädökset, kasvava kuilu maatilan todellisuuden ja kansallisen sekä eurooppalaisen lainsäädännön välillä, liian monimutkainen lainsäädäntö ja hallinnon yksinkertaistamisen tarve. 

Muita keskeisiä tekijöitä ovat alhaiset tuottajahinnat sekä tarve oikeudenmukaisempaan tulonjakoon elintarvikeketjussa, epätasapuoliset toimintaedellytykset EU:n ja tuontituotteiden välillä sekä sukupolvenvaihdosten vähäinen määrä. 

EU-maiden maatalousministerit kokoontuivat 26.2. maatalous- ja kalastusneuvostoon Brysseliin keskustelemaan sekä nopeista että rakenteellisista ratkaisuista maanviljelijöiden tilanteen parantamiseksi. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. 

Suomi kannattaa laajoja toimia viljelijöiden tilanteen parantamiseksi 

EU:n maatalousministerit toivat yhtenäisesti esiin tarvetta löytää tarvittavat ratkaisut maanviljelijöiden tilanteen helpottamiseksi. Puheenvuoroissa korostettiin maatalouden tärkeää tehtävää yhteiskunnassa muun muassa ruokaturvan ja Euroopan strategisen autonomian kannalta. 

”Maanviljelijöiden tilanteeseen vastaamiseksi tarvitaan sekä nopeita toimia että pitkäjänteistä työtä. Tukijärjestelmää on kehitettävä ja yksinkertaistettava siten, että maataloustuet kohdistuvat nykyistä paremmin varsinaiseen ruoantuotantoon”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. 

”Mielestäni erityisen tärkeitä ovat sellaiset toimet, jotka vähentävät viljelijöiden rasitusta valvonnoissa ja seuraamuksissa. Myös tukiennakoiden nykyistä joustavampi maksumahdollisuus olisi tarpeen, sillä viljelijöiden taloudellinen tilanne on usein tiukin juuri alkusyksystä.”
Komissio ja jäsenmaat ovat valmiita nopealla aikataululla tekemään muutoksia yhteisen maatalouspolitiikkaan toimeenpanosäännöksillä ja muuttamalla komission ohjeistusta joustavammaksi.  Vahvaa tukea sai myös tuottajan aseman vahvistaminen elintarvikeketjussa EU-tason toimin. Maatalouskomissaari nosti keskustelussa esiin myös yhteisen maatalouspolitiikan perusasetusten kohdennetun avaamisen. Ehdotukseen suhtauduttiin avoimesti. 

”On tärkeää, että CAPin strategiasuunnitelmia voidaan muuttaa nykyistä joustavammin. Tulevaa CAP:ia silmällä pitäen pitää myös pohtia joustavampia tapoja reagoida kriiseihin”, ministeri toteaa. 
 

Lisätiedot 

Ministerin erityisavustaja Iina Mattila p. +358 50 473 6221 etunimi.sukunimi@gov.fi
Erityisasiantuntija Kari Valonen p. +32 473 525 630 etunimi.sukunimi@gov.fi

EU ja kansainväliset asiat Ruoka ja maatalous