Hyppää sisältöön
Media

Maaseudun matkailu HAMA-työryhmän ensimmäiseksi kärkiteemaksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2020 14.49
Uutinen

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä panostaa työnsä ensi kuukausina erityisesti matkailun kehittämiseen HAMA-alueilla. Työryhmä aikoo avata luontomatkailua koskevan hankehaun alkukevään aikana.

”Luonto-, ruoka sekä metsästys- ja kalastusmatkailussa nähdään suuria mahdollisuuksia, siksi ensimmäiset hankehaut halutaan suunnata sinne”, sanoo työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Huttunen.

Luontomatkailun hankehaussa on tarkoitus keskittyä matkailun kestävyyteen, saavutettavuuteen ja digitalisaation hyödyntämiseen. ”Lähdemme avoimin mielin hakuun ja annamme matkailutoimijoiden olla innovatiivisia.” Huttunen toivoo perinteisten instituutioiden lisäksi myös yrittäjien ehdottavan hankkeita.

Lisäksi työryhmä on käynnistämässä erillistä ruokamatkailuhanketta. Huttusen mielestä se soveltuu hyvin harvaan asutulle maaseudulle: siinä yhdistyvät puhtaat kotimaiset raaka-aineet, yrittäjyys ja matkailu. 

Kolmas matkailukokonaisuus on kalastus- ja metsästysmatkailu. Tavoitteena on esimerkiksi pidentää kalastusmatkailun sesonkia ja kasvattaa alan yritysten kokoa. ”Kalastusmahdollisuuksia on Hangosta Nuorgamiin”, Huttunen muistuttaa.

Monipaikkaisuus on tulevaisuutta

Työryhmä kuuli myös monipaikkaisuuden edistämismahdollisuuksista maaseutualueilla muun muassa kaksoiskuntalaisuuden kautta. Jatkotyönä ryhmä selvittää esimerkiksi sen, miten monipaikkaisuutta voisi paremmin huomioida perus- ja toisen asteen opetuksessa. Tähän palataan työryhmän seuraavassa kokouksessa helmikuussa. 

Huttunen muistuttaa, että monipaikkaisuus menee koko ajan eteenpäin muun muassa koronapandemian takia. Hän iloitsee laajan parlamentaarisen työryhmän yksituumaisuudesta ja halusta edistää hama-alueiden elinvoimaa.

”Korona-aika on tehnyt monipaikkaisuutta todeksi ja tuonut sitä ihmisten arkeen. Meidän tehtävämme on helpottaa siirtymää entisestään”, Huttunen sanoo.

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä on nimetty vuosille 2020-2023. Siinä on jäseniä kaikista eduskuntaryhmistä. Työryhmän tavoitteena on vahvistaa harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta muun muassa kokeilujen kautta. 

Harvaan asutut alueet kattavat merkittävän osan eli yli 68 prosenttia Suomen pinta-alasta. Alue on kansallisesti merkittävä, sillä siellä sijaitsee valtaosa Suomen luonnon aineellisista ja aineettomista raaka-aineista. Alueella on kuitenkin runsaasti pitkistä etäisyyksistä ja harvasta asutuksesta johtuvia haasteita. Vakituisia asukkaita alueella on noin viisi prosenttia väestöstä.

Lisää HAMA-työryhmästä (linkki)