Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalouden ja maaseudun uudet t&k-hankkeet valittu

Maa- ja metsätalousministeriö
4.3.2016 13.48
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa tänä vuonna maa- ja elintarviketalouden tutkimus-, kehittämis- ja selvitys¬hankkeita noin neljällä miljoonalla eurolla sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita noin miljoonalla eurolla. Maa- ja elintarviketalouden uudet hankkeet kohdistuvat elinkeinon kannattavuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Maaseutua koskevilla hankkeilla edistetään maaseudun elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Hankkeet tuottavat myös hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa.

Hankkeiden valinnassa painotettiin yhteistyötä elinkeinon kanssa sekä tulosten vientiä käytäntöön. Hankkeilta vaaditaan loppuraportin yhteydessä myös päättäjille suunnattu ns. policy brief, jossa esitellään aiheeseen liittyvät tärkeimmät näkökohdat, johtopäätökset ja suositukset toimenpiteiksi.

Maa- ja elintarviketalouden hankehaussa saatiin yhteensä 103 hanke-ehdotusta, joista 22 päätettiin rahoittaa. Haun painopisteinä olivat: ruokajärjestelmä osana kiertotaloutta; kasvintuotannon tulevaisuus (maaperä ja kasvinsuojelu); valkuaisomavaraisuuden edistäminen (erityisesti alkutuotanto); riskien hallinta ja kilpailukyky elintarvikeketjussa (alakohtina eläinten hyvinvointi ja terveydenhuolto sekä elintarviketurvallisuus). Lisäksi kaksi hevoskasvatuksen hanketta sai rahoituksen.

Maaseudun hankehaussa saatiin yhteensä 37 hanke-ehdotusta, joista viisi rahoitetaan. Haun painoalueina olivat digitalisaatio ja sähköiset palvelut maaseudun mahdollisuuksina sekä sote-palvelujen tarvetta vähentävä ennaltaehkäisevä toiminta harvaan asutulla maaseudulla. Näiden lisäksi rahoitetaan maaseutupolitiikan teemaverkostojen toimintaa.

Maa- ja elintarviketalouden hankkeet rahoitetaan Maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta. Maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet rahoitetaan puoliksi Makerasta ja puoliksi maaseudun kehittämisen määrärahoista. Makeran avulla edistetään suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuteen ja kauppataseen parantamiseen liittyvää hallituksen kärkihanketta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Christell Åström, p. 0295 162 030 (maaseudun hankkeet)
neuvotteleva virkamies Suvi Ryynänen, p. 0295 162 126 (maa- ja elintarviketalouden hankkeet)
[email protected]

Maaseutu Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen