Hyppää sisältöön
Media

Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki vahvistettiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2023 13.21
Tiedote

Laki määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista vahvistettiin tänään 3. maaliskuuta presidentin esittelyssä. Laki tulee voimaan 1. huhtikuuta 2023.

Tuottajahintojen nousu on vain osittain kattanut tuotantokustannusten nousua. Kustannustuet osaltaan varmistavat kotimaisen tuotannon jatkumista ja huoltovarmuuden säilymistä tilanteessa, jossa tuotannon kannattavuus ja toiminnanharjoittajien maksuvalmius ovat heikentyneet. 

Maatalouden ja vesiviljelyn määräaikaisiin kustannustukiin on vuoden 2023 lisätalousarviossa osoitettu 95 miljoonaa euroa. Kustannustuesta arvioidaan määräytyvän lannoitteiden perusteella 63 miljoonaa euroa ja sähkön perusteella 32 miljoonaa euroa.

Kustannustukia voidaan myöntää tuen yleisten edellytysten täyttyessä ammattimaisille maatalouden harjoittajille ja ammattimaisille vesiviljelijöille. Tukea voidaan maksaa maataloudessa ja vesiviljelyssä käytetylle sähköenergialle enintään 50 000 euroa tuensaajaa kohden ja avomaan maatalous- ja puutarhakasvien viljelyssä käytettäville lannoitteille enintään 35 000 euroa tuensaajaa kohden. 

Sähkön kustannustuen määräytymisessä otetaan huomioon 50 prosenttia vuonna 2022 ostetusta sähköenergian määrästä. Sähköenergian määrä kerrotaan 1.10.2022-31.3.2023 tuensaajakohtaisella sähköenergian arvonlisäverottomalla keskihinnalla. Tuen alarajana on 13 senttiä kilowattitunnilta ja tukea laskettaessa otetaan enintään huomioon 27 senttiä kilowattitunnilta. Kustannustuesta vähennetään muun lain perusteella samoista kustannuksista maksettu tuki. Tukea ei makseta, jos tuen määrä olisi ennen muun lain perusteella maksetun tuen vähentämistä alle 500 euroa. Sähkön kustannustuen määrää laskettaessa ei huomioida sähkön siirrosta maksettua määrää eikä perusmaksua. Tukiosuus olisi 40 prosenttia. 

Lannoitteiden kustannustukea voidaan myöntää tuensaajan omaan tuotantoon kasvukautta 2023 varten kaupallisilta toimijoilta hankittujen lannoitteiden määrän ja niiden yrityskohtaisen arvonlisäverottoman keskihinnan perusteella. Keskihintaa laskettaessa huomioidaan 500 euroa tonnilta ylittävä osa, mutta kuitenkin enintään 300 euroa tonnilta. Tukiosuus on 35 prosenttia.

Lannoitetukeen oikeuttavia lannoitteita ovat maa- ja puutarhakasvien avomaan peltoviljelyssä käyttävät teollisesti valmistetut epäorgaaniset lannoitteet, orgaaniset kivennäislannoitteet tai orgaaniset lannoitteet. Määritelmä sisältää myös luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvat lannoitteet. 

”On hyvä, että tuet saadaan hakuun nopealla aikataululla. Sähkötuella tuetaan toimintaedellytyksiä erityisesti kotieläintiloilla ja kasvihuoneissa. Lannoitetuki mahdollistaa usean tilan kylvöt tänä keväänä ja sillä turvataan erityisesti huoltovarmuutta”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Tukea haetaan Valtiokonttorilta, joka myös myöntää ja maksaa tuen. Hakemus on tehtävä viimeistään 31. heinäkuuta ja tuki on myönnettävä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Pertti Hakanen p. 0 295 162 322
Erityisasiantuntija Petriina Wäre p. 0 295 162 115
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi


 

Antti Kurvinen Ruoka ja maatalous