Hyppää sisältöön
Media

Maatalousuudistuskeskustelu jatkui, Koskisen tapasi maatalouskomissaarin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.7.2012 15.05
Tiedote -

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen valmistelu jatkui maatalous- ja kalastusneuvostossa. Aiheina olivat mm. maaseudun kehittämisasetus sekä maataloustuotteiden yhteiset markkinajärjestelyt. Euroopan komissio antoi neuvostolle tiedonannon vuoden 2013 kalastusmahdollisuuksia koskevasta kuulemisesta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, jolla oli kokouksen yhteydessä kahdenvälinen tapaaminen maatalouskomissaari Dacian Ciolokşen kanssa.

Neuvosto keskusteli yhteisen maatalouspolitiikan uudistuspakettiin sisältyvästä maaseudun kehittämisasetukseen liittyvistä riskinhallintatoimia. Ministeri Koskinen piti tärkeänä, että maatalouden riskienhallintavälineitä kehitetään.

- Erityisesti riskinhallinnan toimenpidevalikoimaa tulisi laajentaa. Tuloksena voisi olla uudenlaisia toimia, esim. riskienhallintasopimuksia, jotka perustuvat sää- tai satotasoindekseihin. Riskinhallinnan rahoitus on kuitenkin hankala asia. Menot voivat realisoitua satunnaisin väliajoin ongelmien ilmetessä, joten näiden toimenpiteiden rahoituksen tulisi olla mahdollista myös valtiontukena, luonnollisesti maaseudun kehittämisasetuksen asettamissa rajoissa. Kansallinen budjetti on usein joustavampi rahoituslähde kuin yhteisön budjetti.

Maataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevasta asetuksen yhteydessä puolestaan keskusteltiin poikkeuksellisia toimenpiteitä markkina-, kasvi-, eläintauti- tms. kriisien varalta. Ministeri Koskinen korosti kansallisen osarahoituksen tärkeyttä.

- Haluaisin vielä painottaa sitä, että eläin- tai kasvitautien osalta kriisitilanteiden kustannuksiin tulee liittyä aina myös huomattava kansallinen osarahoitus. Kansallinen rahoitus kannustaa jäsenmaita toimimaan ennaltaehkäisevästi, jolloin kriisejä tai niihin liittyviä kustannuksia ei edes välttämättä synny.

Komission vuoden 2013 kalastusmahdollisuuksia koskevan tiedonannon keskeinen sisältö koski niitä sääntöjä, joita komissio aikoo noudattaa valmistellessaan ehdotuksiaan kalastusmahdollisuuksista. Suomi kannatti komission lähestymistapaa. Pääsääntönä tulee olla kalakantoja koskevien monivuotisten suunnitelmien ja tieteellisten suositusten noudattaminen. Yhteisesti sovittuja periaatteita yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteesta on kuitenkin noudatettava eli kestävä enimmäistuotto on saavutettava, jos mahdollista, vuonna 2015, ja viimeistään vuonna 2020.

Ministeri Koskisen ja maatalouskomissaari Ciolokşen tapaamisen keskustelunaiheina olivat mm. maatalouspolitiikan uudistus sekä juuri valmistunut MTT Taloustutkimuksen arviointiraportti Etelä-Suomen kansallisen tuen soveltamisesta. Komissaari Cioloş saapuu vierailulle Suomeen ja Ruotsiin syyskuussa 2012.

- Nämä kahdenväliset tapaamiset ovat erittäin tärkeitä omien näkökantojemme esittelyn kannalta. Vielä konkreettisemmin Pohjoisen Suomen erityisolosuhteet ja -kysymykset avautuvat komissaarille syksyllä Suomessa, totesi Koskinen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 16 2269 (maatalous)
kalastusneuvos Markku Aro, p. 0295 16 2349 (kalastus)

Jari Koskinen