Hyppää sisältöön
Media

Metsäneuvosto keskusteli metsästrategiaa tukevasta tutkimuksesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2023 15.34
Uutinen

Kansallinen metsäneuvosto kokoontui 1.12. käsittelemään metsäsektorin ajankohtaisia teemoja sekä kansallista metsästrategiaa tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmaa.

Metsäneuvosto keskusteli maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen johdolla metsiin liittyvistä hallitusohjelmatavoitteista. 

Erityisesti luonnon monimuotoisuutta ja ennallistamista koskeva EU-lainsäädäntö ja sen vaikutukset Suomeen metsäalaan nousivat keskusteluun. Metsäneuvoston puheenjohtajana toimiva ministeri Essayah korosti, että Suomen on suunniteltava EU:n biodiversiteettistrategian sekä ennallistamis- ja metsäkatoasetusten edellyttämät toimet suunnitelmallisesti yhtenä kokonaisuutena.

Luonnonvarakeskuksen ohjelmajohtaja Mikko Kurttila esitteli metsäneuvostolle kansallisen metsästrategian tavoitteita tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmaa. Metsäneuvoston työvaliokunnan tutkimustahot ovat laatineet ohjelman osana metsästrategiaprosessia. Ohjelmalla tuotetaan metsästrategian tavoitteiden saavuttamista tukevaa tutkimustietoa. Lisäksi se tukee kansallista TKI-karttaohjelmaa ja täydentää erityisesti Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuutta. 

Ensi vuoden aikana metsäneuvoston työ keskittyy erityisesti kansallisen metsästrategian toimenpidesuunnitelman edistämiseen. Myös aktiivisen keskustelun jatkaminen Suomen yhteisistä kannoista ja toimintatavoista EU-tason metsäasioihin nähtiin tärkeäksi.

Kansallinen metsäneuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajoissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä sekä alan yhteistyöfoorumina. Metsäneuvoston kokousmateriaalit ovat julkisia ja löytyvät maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Metsäneuvoston jäsenet ja kokousmateriaalit kaudella 2023-2027
Kansallista metsästrategiaa tukeva TKI-ohjelma

Lisätiedot: metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö Erno Järvinen, p. 029 516 2150, erno.jarvinen@gov.fi.