Hyppää sisältöön
Media

Mikrobilääkeresistenssi on uhka kansanterveydelle – Euroopan Antibioottitietoisuuden päivän ja mikrobilääkeresistentin teemaviikon tavoitteena on torjua uhkaa yhdessä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2023 14.07
Uutinen

Mikrobilääkeresistenssi lisää tautien leviämisen ja vakavien sairauksien riskiä. Resistenssin estämiseksi mikrobilääkkeiden käytön on oltava vastuullista ja hallittua.

Mikrobilääkeresistenssi (AMR) on bakteerien, virusten, sienten ja loisten vastustuskykyä mikrobilääkkeille. Sen seurauksena antibioottien ja muiden mikrobilääkkeiden teho vähenee ja infektioiden hoito vaikeutuu tai muuttuu mahdottomaksi. 

Tänä vuonna 2023 European Antibiotic Awareness Day (EAAD) kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta niistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen EU:n asettamien, mikrobilääkeresistenssin torjuntaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kampanjapäivää vietetään joka vuosi 18. marraskuuta. 

World AMR Awareness Week (WAAW) on WHO:n maailmanlaajuinen kampanja, jolla lisätään tietoisuutta ja ymmärrystä mikrobilääkeresistenssistä. Tänä vuonna kampanjan tavoitteena on edistää parhaita käytäntöjä, joilla infektioiden syntymistä ja leviämistä voidaan vähentää. Kampanjaviikkoa vietetään vuosittain 18. –24. marraskuuta.

Kampanjaviikon teema on viime vuoden tapaan ”mikrobilääkeresistenssin torjuminen yhdessä”. Mikrobilääkeresistenssi on uhka ihmisille, eläimille, kasveille ja ympäristölle. Se vaikuttaa meihin kaikkiin.

Mikrobilääkeresistenssin torjunta edellyttää hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä lääkkeiden vaikuttavuuden säilyttämiseksi. Resistenssin tehokas vähentäminen edellyttää, että kaikki toimialat käyttävät mikrobilääkkeitä harkitusti ja asianmukaisesti, toteuttavat ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tartuntojen vähentämiseksi ja noudattavat hyviä käytäntöjä mikrobilääkkeiden saastuttaman jätteen hävittämisessä.

Maa- ja metsätalousministeriö kiittää sidosryhmiä aktiivisesta osallistumisesta mikrobilääkeresistenssin torjuntaan kansallisesti ja kansainvälisesti! Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii osaltaan varmistamaan, että eläinten hyvinvointiin panostetaan, lääkkeitä käytetään vastuullisesti ja eri ammattiryhmien AMR-koulutusta kehitetään.

Suomessa hallinnonalat tekevät yhteistyötä antibioottitietoisuuden lisäämiseksi ja mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi. Näiltä sivuilta pääset lukemaan muiden hallinnonalojen kampanjaviikon uutisia sekä muuta tietoa:

Ruokavirasto  
STM  
THL  
Fimea
YM
MMM
 

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Nina Kaario, p. 050 5736 309

Ruoka ja maatalous