Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Anttila: Energiatuotteiden valmisteveron palautusasia saatava ratkaist

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2007 7.30
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila on huolissaan energiatuotteiden valmisteveron palautusta koskevan asian hitaasta etenemisestä. Asian käsittely Euroopan komissiossa on kestänyt lähes puolitoista vuotta eli se on pantu vireille jo edellisen hallituksen aikana. Suomessa valmisteluvastuu asiassa on valtionvarainministeriöllä.

Anttilan mukaan vielä ei ole tietoa siitä, tuleeko komissio tekemään päätöksensä lokakuun lopussa vai haluaako se vielä lisäselvityksiä. Päätöksen sisältöä on tässä vaiheessa vielä vaikea ennakoida. "Joitakin muutoksia nykyisissä käytännöissä pitää tapahtua, jotta jäsenmaiden asioiden käsittelyajat eivät veny kohtuuttoman pitkiksi. Olen asian hitaasta etenemisestä hyvin huolissani monestakin syystä, ei vähiten hyvän hallinnon periaatteiden vuoksi. Olen jopa valmis tarvittaessa ottamaan asian esille komissaarin kanssa", toteaa Anttila.

Hallitus teki maaliskuussa 2005 päätöksen maa-, poro- ja kasvihuonetalouden tuotantokustannuksien alentamisesta huojentamalla näiden energiaverotusta 21,5 miljoonalla eurolla. Toukokuussa 2006 hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta ja laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Lait tulivat voimaan elokuussa 2006.

Lakien pääasiallinen sisältö oli, että maataloudessa käytetystä energiasta palautetaan energiatuotteiden hintaan sisältyvää valmisteveroa arviolta 15,8 miljoonaa vuodelta 2005 ja noin 20 miljoonaa seuraavilta vuosilta. Veroa palautetaan ammattimaiselle maatalouden harjoittajalle maataloudessa käytetyn raskaan polttoöljyn sekä sähkön käytön perusteella. Lain perusteluissa todettiin myös ilmoitusvelvollisuus EU:n komissiolle.

Energiaverojen palautusta koskeva ilmoitus lähetettiin Suomen EU-edustuston kautta komissiolle toukokuussa 2006. Heinäkuussa päivätyssä kirjeessä, jonka maa- ja metsätalousministeriö sai lokakuussa, komissio kysyi lisätietoja. Komissio toisti kyselynsä elokuussa. Helmikuussa 2007 valtionvarainministeriö vastasi lisätietotiedusteluun. Toukokuussa 2007 päivätyllä kirjeellä komissio kysyi edelleen lisätietoja ja kirje saapui ministeriöihin kesäkuussa. Heinäkuussa 2007 valtiovarainministeriö vastasi komission lisäkysymyksiin. Komissio ilmoitti vastaanottaneensa kirjeen 28.8., mistä lasketaan uusi kahden kuukauden käsittelyaika. Komission vastausta tai mahdollisia lisäkysymyksiä voidaan siis odottaa lokakuun lopulla.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Ministerin erityisavustaja Kaisa Karttunen, p. 040 849 9077