Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Anttila: Komission päätöksenteon hitaus uhkaa viljelijöiden oikeusturvaa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.7.2007 9.00
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila pitää EU:n komission päätöksentekojärjestelmää hitaana, mikä aiheuttaa jäsenmaille turhaa työtä ja viljelijöiden oikeusturvaakin uhkaavia jälkikäteen tehtyjä päätöksiä. "Päätökset on saatava komissiosta ajallaan, niiden on oltava ymmärrettäviä ja hyvän hallintotavan mukaisia", painotti ministeri Anttila puheessaan Farmari-maatalousnäyttelyn avajaisjuhlassa Kuopiossa.

Ministeri Anttila muistutti EU:lla olevan nyt 27 jäsenmaata ja sen virkakoneiston kyvyn käsitellä kaikkien, hyvinkin erilaisten maiden maatalouskysymyksiä joutuvan kovalle koetukselle. "Joitakin muutoksia nykyisissä käytännöissä pitäisi tapahtua, jotta jäsenmaiden asioiden käsittelyajat eivät venyisi kohtuuttoman pitkiksi."

Anttila korosti EU:n komission valvovan ja pitkälti myös päättävän jäsenmaiden käyttämistä järjestelmistä. "Olemme tämän alkuvuoden aikana usean kerran joutuneet kokemaan komission suvereenin päätäntävallan maatalous- ja maaseutupolitiikkaan liittyvissä asioissa." Anttilan mukaan muutoksia on ollut niin vuoden 2006 siementukien maksatuksessa kuin lannanlevityssopimuksissakin. Viimeisin ongelma liittyy elintarvike- ja metsäalan yritysten kehittämishankkeiden rahoittamiseen maaseutuohjelman varoista. Komission kanssa asioidaan syksyn aikana tiheästi myös Artikla 141-asioissa, sillä parhaillaan viimeistellään uutta esitystä vuodet 2008 - 2013 kattavasta eteläisen Suomen tukiohjelmasta. Komissio tekee myös parhaillaan väliarviointia C-tukialueella maksettavien Artikla 142- mukaisten tukien vaikutuksista

Ministeri Anttila kertoi kansallisten byrokratiatalkoiden alkavan toden teolla ensi viikolla, kun selvitysmies Kaj Suomela aloittaa työnsä tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamiseksi. Työssä kartoitetaan olemassa olevat järjestelmät Suomessa ja muissa EU-maissa ja haetaan ratkaisuja sille, miten tukien hakemista ja valvontaa voitaisiin selkeyttää. "Meidän on selvitettävä, onko omissa järjestelmissämme kotikutoisia päällekkäisyyksiä ja oikeusturvan puutteita. Viljelijöitä on pyydetty kertomaan omista kokemuksistaan tuottajajärjestöjen avaamien sähköpostikanavien kautta."

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
ministerin erityisavustaja Kaisa Karttunen, p. 040 849 9077

Sirkka-Liisa Anttila