Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Anttila: Maaseutuvirastolla tärkeä tehtävä tulevaisuuden maaseudun rakentamisessa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.5.2007 6.33
Puhe -

"Maaseutuviraston perustamisen myötä maataloushallinto on osoittanut voivansa uusiutua. Arvostan suuresti sitä, että maataloushallinto on itse ollut aktiivisesti kehittämässä omaa hallinnonalaansa", totesi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila tänään Maaseutuviraston avajaisissa.

Anttilan mukaan Maaseutuviraston vahvuus on henkilöstön osaamisessa. Osaamisen vaalimiseen ja edelleen kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Viraston alueellistamisvaiheessa on noudatettava hyvää ja rakentavaa henkilöstöpolitiikkaa valtioneuvoston asettamien periaatteiden mukaisesti. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus turvaa Maaseutuviraston alueellistamisen tarvittavin lisävaroin. Viraston sijaintipäätökset on tehty edellisen hallituksen aikana ja tämän hallituksen tehtävänä on toteuttaa ne sellaisenaan.

Maaseutuviraston merkitys ja sen rooli niin EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, EU-osarahoitteisen maaseutuohjelman, kansallisten tukijärjestelmien ja muiden toimeenpanotehtävien toteuttajana on hyvin keskeinen. Virasto tulee tekemään laajaa yhteistyötä niin valtakunnallisten, alueellisten kuin paikallisten toimijoiden kanssa. Sen palvelutehtävä koskettaa laajoja maaseudun asukasryhmiä viljelijöistä yrittäjiin ja maaseudun kehittäjiin. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää ja avointa yhteistyötä niin viranomaisten, tutkimuslaitosten, Euroopan komission ja monen muun toimijan kanssa.

Ministeri Anttila toivotti menestystä sekä virastolle että sen henkilöstölle uusissa tehtävissä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Kaisa Karttunen, puh. (09) 160 53302, 040 849 9077