Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Anttila: petopolitiikan ohjenuorana ovat hoitosuunnitelmat

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2007 13.00
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan mielestä on oleellista, että suurpetokantojen kehitys on säilynyt ja säilyy Suomessa suotuisana. On tärkeää, että petopolitiikassa päätökset viedään mahdollisimman lähelle ihmisiä, ministeri painotti puhuessaan tänään erämessuilla Elimäen Korialla.

Anttila korosti, että suurpedoille laadittavat hoitosuunnitelmat, jotka pohjautuvat kansainvälisiin suosituksiin, nähdään maa- ja metsätalousministeriössä oikeaksi keinoksi hoitaa suurpetokantoja. Hoitosuunnitelmat perustuvat tutkittuun tietoon, ja ne on laadittu alhaalta ylöspäin kansalaisia ja intressiryhmiä kuunnellen.

Eri puolilta maata on esitetty vaatimuksia joustavammasta pyyntilupapolitiikasta. Joustavampi suurpetopolitiikka on kirjattu myös hallitusohjelmaan. "Petopolitiikassa paheneva tilanne vaatii joustavampia toimintamahdollisuuksia", totesi ministeri Anttila.

Komission Suomea vastaan nostamassa kanteessa Suomen todetaan rikkoneen luontodirektiiviä myöntämällä sudenpyyntilupia liian löysin perustein. "Ratkaiseva hetki tässä suhteessa on ensi viikon EU-tuomioistuimen päätös, ymmärtääkö tuomioistuin Suomen olosuhteita vai antaako se tuomion", sanoin Anttila.

Maa- ja metsätalousministeriö esitti keväällä komissiolle, että susi tulisi siirtää koko maan osalta luontodirektiivin liitteeseen viisi. Tällöin susikantojen säätely olisi joustavampaa kokonaistasolla kuin nykyisin. Suden suotuisan suojelutason säilyminen varmistettaisiin seurannalla, kiintiöillä ja muilla erityisillä toimenpiteillä. Anttilan mukaan muutos toteutunee parhaimmillaankin vasta vuosien päästä.

Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii ohjaamaan metsästystä riistanhoitopiireille annettavilla kiintiöillä. Periaatteena on, että ministeriö kohdistaa pyyntiluvat ainoastaan sellaisille alueille, joilla suurpetokannat ovat vahvimmat. Nyt näyttää, että kannat ovat vahvistuneet siinä määrin laajemmin, että alueellista kiintiöjärjestelmää voitaisiin laajentaa eräisiin uusiin riistanhoitopiireihin.

Kuluneella metsästyskaudella susia kaadettiin riistanhoitopiirien, ministeriön ja poliisin luvilla yhteensä 38 eli tuplasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Tästäkin huolimatta susikanta näyttää siirtyvän uuteen metsästyskauteen entistä vahvempana.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind puh. (09) 160 53323, 050 5213305

Sirkka-Liisa Anttila