Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Korkeaoja: Syksyllä tulossa selonteko maatalouden strategiasta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.7.2003 21.00
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan mielestä syksyllä on aika käydä laaja keskustelu maatalouspolitiikan kansallisesta toimeenpanosta ja laajemminkin maatalousyrittämisen strategiasta. "Tarkoituksenani on syksyn kuluessa tuoda hallituksen ja eduskunnan käsittelyyn asiaa koskeva selonteko, niin että yhdessä voimme linjata perustan sille, miten Suomen maataloutta ja siihen liittyvää yrittäjyyttä tulee kehittää pitemmällä aikavälillä", Korkeaoja kertoi puhuessaan Farmari-maatalousnäyttelyssä Oulussa tänään 31.7.

Suomen maatalouspolitiikka nojaa kolmeen peruspilariin eli EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keinovalikoimaan sekä Etelä-Suomen kansallista tukea koskevaan artiklaan 141 ja pohjoista Suomea koskevaan artiklaan 142. Ministeri Korkeaojan mielestä on aika käydä laaja keskustelu, kun tämä kokonaisuus on tiedossa.

Suomen kannalta maatalouspoliittisten ratkaisujen kokonaisuudesta puuttuu vielä yksi olennainen elementti. Artiklan 141 jatkoa koskevat neuvottelut eivät viikko sitten johtaneet ratkaisuun. Neuvotteluja päätettiin jatkaa heti komission kesäloman jälkeen syyskuussa. Komissio painottaa voimakkaasti rakennekehitystä. Korkeaojan mielestä Suomen maataloustuotannon tulee jatkossakin perustua valtaosin viljelijäperheen omaan työpanokseen,vaikka kiristyvän kilpailun puristuksessa joudutaan jatkuvasti uudistamaan maatalouden tuotantorakennetta.

Ministeri Korkeaoja varoitti, että 141-ratkaisulla saattaa olla merkittäviä heijastusvaikutuksia koko maan maatalouspolitiikkaan. "Maatalouspolitiikan perusrakenteen on oltava samankaltainen koko maassa. Esimerkiksi sellainen tilanne, jossa A- ja B-tukialueilla olisi käytössä vain rakenteen kehittämiseen tarkoitettuja tukia C-alueiden tukien painottuessa tulotukiin, on mahdoton hyväksyä", Korkeaoja korosti.

Korkeaojan mielestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen ei saatu sisällytettyä riittävästi elementtejä, joilla eri alueiden luonnonolosuhteista ja maantieteellisistä seikoista johtuvia tuotantokustannuseroja tasoitettaisiin. "Jatkoa ajatellen komission tulisikin tehdä perusteellinen selvitys ilmastollisten ja maantieteellisten seikkojen vaikutuksista maataloustuotannon edellytyksiin EU:n eri osissa" Korkeaoja ehdotti. Tutkimus olisi tarpeen luotaessa objektiivisia kriteereitä alueellisten erojen tasoittamiseen tarkoitetuille sekä EU-tason että kansallisille tuille.

Päivän teeman asiat - osaaminen ja yrittäjyys - ratkaisevat Korkeaojan mukaan maaseudun tulevat toimeentulon mahdollisuudet. "Uusi tieto on saatava entistä määrätietoisemmin maaseudun yrittäjille. Tässä neuvontajärjestö ja useat muut kehittäjätahot yhdessä yrittäjien kanssa ovat avainasemassa. Kannustan tutkijoita, neuvontajärjestöä, kehittäjätahoja ja yrittäjiä tiivistämään maaseudun innovaatioverkostoja", Korkeaoja totesi.

Lisätietoja: ministerin erityisavustaja Jari Heiniluoma, p. 040 740 6003

Juha Korkeaoja