Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Korkeaoja: TE-keskusten maaseutuosastojen toimintaa kehitettävä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2005 17.00
Puhe -

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muutokset ovat EU-aikana olleet suurempia kuin millään muulla hallinnonalalla. Tästä syystä TE-keskusten maaseutuosastojen toimintoja on tarvetta kehittää edelleen. Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja puhui tänään Kankaanpäässä maaseutuelinkeinojen asiantuntijoille maatalouden muutoksista.

Maa- ja metsätalousministeriö on saanut TE-keskusorganisaatiosta myös myönteisiä kokemuksia, vaikka kymmenen vuotta sitten sitä luotaessa ei nähty merkittäviä synergia-etuja. Maaseutuosaston työn luonne poikkeaa TE-keskusten muiden osastojen työstä siinä, että se on suurelta osin EU:n yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan toimeenpanoa ja valvontaa. Tämä edellyttäisi selkeitä vastuusuhteita, yhtenäisiä menettelytapoja ja mahdollisimman yksinkertaista työketjua. Ministeri Korkeaoja ei pidä nykyistä, alueellisia lähtökohtia korostavaa tulosohjausmekanismia kovin sopivana näiden tehtävien ainoaksi ohjausmenettelyksi.

Maatalous- ja maaseutuhallintoon perustetaan vuoteen 2008 mennessä keskushallintotason toimeenpanotehtäviä varten uusi keskusvirasto. Tehtävien hoito edellyttää nykyisen kaltaista ministeriön ja TE-keskusten välistä kiinteää yhteistyötä myös tulevaisuudessa maaseutuosastojen ja viraston välillä. Maa- ja metsätalousministeriö seuraa TE-keskusorganisaatiossa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia, ja arvioi tarvittaessa tehtävien järjestämistä aluehallinnossa uudelta pohjalta, ministeri totesi.

EU:n maatalouspolitiikan kansalliset valinnat ovat loppusuoralla. Maaliskuussa on tavoitteena antaa esitys eduskunnalle vuoden 2006 alussa voimaan tulevista maataloustuen yksityiskohdista. Tukimuutokset vaikuttavat monien maatilojen taloudelliseen asemaan, ja joissakin tapauksissa tämä merkitsee sopeutumisongelmia.

Ministeri lupasi, että hallitus tarkastelee maatalouden tulo- ja kannattavuuskehitystä kokonaisvaltaisesti maaliskuussa. Tarkistus on tarpeen tehdä, sillä ala on jäänyt selvästi jälkeen esimerkiksi palkansaajien tulokehityksestä. Huolestuttavinta on, että heikoin suhteellinen tilanne on tuotantoaan voimakkaasti kehittävillä tiloilla. Juuri näitä tiloja tarvitsemme tulevan kotimaisen maatalouden ja maaseudun tukipilarina.

- Tulevissa kansallisissa ratkaisuissa on selvää se, että tukipolitiikan keinot on jo käytetty pitkälti loppuun. Maksatusvaltuuksissa olemme saavuttaneet suurelta osin tuen enimmäismäärät. Tästä syystä vaihtoehtoja on etsittävä kustannuspuolelta.

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Pekka Pesonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 160 53323

Juha Korkeaoja