Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Leppä: ”Tulevan maatalouspolitiikan on kevennettävä viljelijän hallinnollista taakkaa”

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2017 15.02
Tiedote
Kuva: Martina Motzbauchel

Komissio on julkaissut tiedonannon yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Tiedonannossa The Future of Food and Farming hahmotellaan yleisellä tasolla EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulevaa rakennetta ja vuonna 2021 voimaan tulevan uudistuksen painopisteitä.

– Komission esittämä ajatus jäsenmaille tarjottavan jouston lisäämisestä ja yhteisen politiikan yksinkertaistamisesta on sama viesti, jota olen tuonut komissiolle esiin toistuvasti. Viljelijälle koituvan hallinnollisen taakan on pakko vähentyä nykyisestä, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa. – Pelkkä hyvä periaate ei kuitenkaan riitä - myös yksityiskohdat on suunniteltava niin, että yksinkertaistamisen tavoite toteutuu, ministeri Leppä jatkaa.

Tiedonanto ei ota kantaa rahoituskysymyksiin. Rahoituksesta keskustellaan jäsenmaiden ja EU-instituutioiden kesken keväällä 2018, kun komissio esittelee jäsenmaille ehdotuksensa budjettikauden 2021–2027 rahoituskehykseksi. Ministeri Leppä pitää rahoitusta keskeisenä tulevan politiikan kokonaisuuden rakentamisessa. – Toimiva EU:n yhteinen maatalouspolitiikka ja viljely myös epäsuotuisilla alueilla eivät ole mahdollisia ilman riittävää rahoitusta, ministeri Leppä painottaa. – Tarvitaan myös toimivat markkinat ja erilaisille alueille soveltuva tukijärjestelmä.

Komissio ehdottaa, että uusi yhteinen maatalouspolitiikka huomioisi vahvemmin muun muassa ympäristöä ja ilmastoa koskevat tavoitteet. Ministeri Lepän mukaan tämä vaatii, että jäsenmailla olisi mahdollisuus päättää nykyistä vapaammin, miten tavoitteet saavutetaan. – Jäsenmaiden liikkumavaran tulee olla mittava, jotta maat voivat valita olosuhteisiinsa parhaiten soveltuvat toimenpiteet ja vaatimukset.

Komission tiedonanto esitellään Euroopan parlamentille 29.11. ja jäsenmaiden ministereille maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa 11.12. Komission odotetaan esittävän ehdotukset uusiksi perusasetuksiksi kesällä 2018. Suomi vaikuttaa aktiivisesti uuden maatalouspolitiikan valmisteluun.

Tiedonanto The Future of Food and Farming on luettavissa komission sivuilla.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Risto Lahti, +358 50 565 0424
maatalousneuvos Kari Valonen, +358 295 162 269
etunimi.sukunimi@mmm.fi

CAP EU ja kansainväliset asiat Jari Leppä Ruoka ja maatalous