Hyppää sisältöön
Media

Ministerit keskustelivat maa- ja metsätalouden roolista vihreän siirtymän toteuttamisessa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2023 16.41
Tiedote
EU:n maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski (vas.) ja Ruotsin maaseutuministeri Peter Kullgren Tukholmassa 13. kesäkuuta.

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 11.-13. kesäkuuta Ruotsiin epäviralliseen ministerikokoukseen. Puheenjohtajamaa Ruotsin johdolla ministerit keskustelivat maa- ja metsätalouden roolista vihreän siirtymän toteuttamisessa. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Kokouksessa esillä olivat erityisesti maa- ja metsätalouden haasteet ja mahdollisuudet biotalouden ja vihreän siirtymän edistämisessä. Lisäksi puheenjohtajamaa Ruotsi kysyi ministereiltä, miten varmistetaan maankäyttösektorilla tasapainoinen pitkän aikavälin tavoitteiden toteutuminen ja politiikan johdonmukaisuus. Esillä olivat myös biotalouden edistämistä tukevat toimenpiteet ja EU-välineet. 

Suomen näkemys on, että biotalouden ja uusiutuvien luonnonvarojen tarjoamia kestäviä ratkaisuja vähähiilisyyteen sekä EU-alueen huoltovarmuuteen pitää tunnistaa ja tunnustaa. Niiden pitää olla merkittävänä osa erilaisia Euroopan vihreän kehityksen suunnitelmia ja strategioita. Biotalouden tulisi olla keskeinen osa EU:n teollisuuspolitiikkaa ja sen olemassa olevia työkaluja, jotta panostukset näkyisivät investointeina. 

Ministerit korostivat keskustelussa tasapainoisten ratkaisujen löytämistä vihreän siirtymän ongelmiin. Taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat tulee ottaa huomioon. Politiikkaratkaisuhin toivottiin johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä ottaen huomioon mm. ilmastonmuutoksen tuomat ongelmat ja Ukrainan sota. Ministerit painottivat huomion kiinnittämistä viljelijöiden tulotasoon ja kykyyn tuottaa terveellistä ja puhdasta ruokaa kuluttajille. Samalla tulee toimia siten, että ympäristö- ja ilmastohaasteet lievittyvät.

”Maa- ja metsätalous toimivat vihreässä siirtymässä ratkaisijoina. Nämä alat ovat koko huoltovarmuuden perusta. Ne tuottavat terveellistä ja turvallista ruokaa ja uusiutuvia raaka-aineita koko yhteiskunnalle. Unohtamatta sektorin kykyä sitoa hiiltä ja luoda hiilivarastoja sekä pitää maaseutu elävänä”, ministeri Antti Kurvinen totesi kokouksessa.

Biotalous on ollut Ruotsin puheenjohtajakauden merkittävä teema maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksissa. Ruotsin kaudella on hyväksytty biotaloutta koskevat neuvoston päätelmät. 

Katso myös maa- ja metsätalousministeriön tiedote 25.4.2023 liittyen huhtikuun neuvostoon ja Ruotsin biotalouspäätelmiin.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Kari Valonen, puh. +32 4735256
Valtiosihteeri Ann-Mari Kemell, puh. +358 29504 7332

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 25.4.2023 liittyen huhtikuun neuvostoon ja Ruotsin biotalouspäätelmiin. https://mmm.fi/-/neuvosto-keskusteli-biotalouden-mahdollisuuksista-markkinatilanteesta-ja-cap-n-toimeenpanosta 

Antti Kurvinen Biotalous EU ja kansainväliset asiat