Hyppää sisältöön
Media

MMM:n asetus elintarvikehygieniasta (318/2021)

Kohderyhmä: elintarvikealan toimijat, valvontaviranomaiset

Keskeinen sisältö: Asetuksessa säädetään elintarvikehygieniasta elintarvikkeiden alkutuotannossa ja siihen liittyvissä toiminnoissa, rekisteröidyssä elintarviketoiminnassa ja hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa. Asetuksessa säädetään muun muassa elintarvikealan toimijan ilmoituksista ja hyväksymishakemuksista valvontaviranomaisille, tarpeellisista sitovista säännöksistä kuten kirjausten ja elintarvikkeiden jäljitettävyystietojen säilytysajoista, sekä elintarvikkeita koskevista kansallisista lämpötilavaatimuksista. Asetus täydentää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta ja (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä. Lisäksi asetuksessa säädetään mukautuksista edellä mainittujen EU-asetusten vaatimuksista sekä elintarvikelain (297/2021) 22 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista kansallisista säännöistä. 

Asetuksella kumotaan MMM:n asetukset elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (1368/2011), laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014), ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) sekä raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta (699/2013).

Säädöksen nimi: MMM:n asetus elintarvikehygieniasta (318/2021)

Säädöksen numero: 318/2021    

Säädöksen voimaantulo: 21.4.2021

Säädöksen soveltaminen alkaa: 21.4.2021

Siirtymäajat: -

Linkki suomenkieliseen säädökseen

Linkki ruotsinkieliseen säädökseen