Hyppää sisältöön
Media

MMM:n asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun asetuksen (795/2014) muuttamisesta (38/2020)

Kohderyhmä: laitostoimijat, valvojat

Keskeinen sisältö: Asetusta (795/2014) on muutettu EU:n valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 nojalla annettujen komission asetusten (EU) 2019/624 ja (EU) 2019/627 sekä elintarvikelain (23/2006) muutoksen (1397/2019) johdosta. Elintarvikelain 20 §:n kumoutumisen vuoksi asetuksen liite 3 omavalvontasuunnitelman yksityiskohtaisista vaatimuksista on kumottu, ja lain 43 a §:n kumoutumisen ja 43 §:n muutoksen vuoksi asetuksessa selkeytetään lihantarkastuksesta annettavien tietojen antamista tuottajalle.  

Koska EU-lainsäädäntö rajoittaa pienteurastamoiden enimmäisteurastusmääriä silloin, kun post mortem -lihantarkastusta ei tehdä välittömästi teurastuksen jälkeen, asetuksessa säädetään menettelystä, jolla pienteurastamotoimija voi hakea Ruokavirastolta vuosittaisten enimmäisteurastusmäärien lisäämistä. Mahdollisuus nostaa EU-lainsäädännössä säädettyjä enimmäisteurastusmääriä perustuu lihantarkastusasetuksen (2/2020) 4 §:ään. Asetuksesta on kumottu päällekkäisyydet EU-lainsäädännön kanssa, kuten mahdollisuus täysikasvuisen naudan, hevosen ja hirven ruhojen katkaisuun ennen lihantarkastusta.

Säädöksen nimi:  MMM:n asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun MMM:n asetuksen (795/2014) muuttamisesta (38/2020)

Säädöksen numero: 38/2020    

Säädöksen voimaantulo: 1.2.2020

Säädöksen soveltaminen alkaa: 1.2.2020

Siirtymäajat: -

Linkki suomenkieliseen säädökseen

Linkki ruotsinkieliseen säädökseen