Hyppää sisältöön
Media

Neuvosto rohkaisi komissiota CAP:n vahvempaan yksinkertaistamiseen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2015 20.20
Tiedote

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä 16.11.2015. Ministerit keskustelivat erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta ja maataloustuotteiden markkinoista.

Maatalouskomissaari Phil Hogan antoi neuvostolle tilannekatsauksen komission toimenpiteistä maatalouspolitiikan yksinkertaistamiseksi. Hogan kertoi, että esimerkiksi viherryttämisen osalta yksinkertaistamisehdotuksia annetaan ennen ensi kesää. Samoin komissaari lupasi tarkastella viljelijöihin kohdistuvien sanktioiden kohtuullistamista tietyissä tilanteissa. 

Kokouksessa Suomea edustanut maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen korosti puheenvuorossaan kotieläintukien sanktioiden kohtuullistamista ja pinta-alojen tarkastusten suurempaa toleranssia pienien muutosten osalta. Myös maaseudun kehittämisohjelman maksatusmenettelyjen osalta byrokratiaa pitäisi purkaa.

– Komissio tarvitsisi lisää kunnianhimoa yksinkertaistamistyöhönsä. Valvonnan yksinkertaistaminen ja viljelijöihin kohdistuvien ankarien seuraamusten kohtuullistaminen on tärkeää, sillä ne vaikuttavat paljon viljelijöiden työmotivaatioon ja tilojen kannattavuuteen.

Ministerit keskustelivat myös Venäjän asettamasta eläinlääkinnällisestä tuontikiellosta sianlihalle ja sianlihatuotteille. Ministeri Tiilikainen vetosi komissioon, että se työskentelisi päättäväisesti Venäjän kanssa ratkaisun löytämiseksi asiaan. Jäsenmaiden tasapuolinen kohtelu ja kansainvälisen eläintautijärjestön periaatteet tulisi huomioida viennin uusissa ehdoissa. Terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Vytenis Andriukaitis korosti, että komissio tekee töitä ratkaisun eteen ja käy neuvotteluita Venäjän kanssa.

Lisäksi komissio antoi kokouksessa katsauksen maatalousmarkkinoihin ja kansainvälisiin kauppaneuvotteluihin. Monet maat korostivat, että laadukkaan eurooppalaisen elintarviketuotannon toimintaedellytykset eivät saa vaarantua vapaakauppaneuvotteluiden myötä.

Neuvosto hyväksyi kokouksen aluksi myös uuselintarvikkeita koskevan asetuksen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 162 269

Kuva: Laura Kotila/VNK

CAP EU ja kansainväliset asiat Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous