Hyppää sisältöön
Media

Tukioikeuksien siirrot maanomistajalle vuonna 2014

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2014 9.37
Tiedote -

EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen myötä tilatukijärjestelmä päättyy vuoden 2014 lopussa ja tilalle tulee vuodesta 2015 alkaen perustuki, joka on pääpiirteissään vastaava järjestelmä tukioikeuksineen ja kansallisine varantoineen. Nykyiset tilatuen tukioikeudet muuttuvat perustuen tukioikeuksiksi. Tässä yhteydessä niiden omistus ja hallinta säilyvät ennallaan, mutta arvo alenee. Vuodesta 2015 alkaen tilan tukioikeuksien määrä vaikuttaa myös viherryttämistuen ja nuorten viljelijöiden tuen määrään.

Vuodesta 2015 alkaen perustuen tukioikeuksia voi myydä ja vuokrata ainoastaan aktiiviviljelijälle. Poikkeuksena tästä on sääntö, jonka mukaan vuokratut tukioikeudet voidaan palauttaa vuokrasopimuksen päätyttyä tukioikeudet omistavalle vuokranantajalle, vaikka hän ei olisikaan aktiiviviljelijä.

Muutos nykyiseen käytäntöön ei ole kovin suuri. Tällä hetkellä edellytetään, että siirron saajalla on hallussaan vuoden 2014 aikana maatalousmaata, jota hoidetaan täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten mukaisesti. Vuodesta 2015 alkaen edellytetään, että siirron saaja on suoriin tukiin (esim. perustukeen tai EU:n nautapalkkioihin) oikeutettu viljelijä, joka harjoittaa maataloustoimintaa ja joka täyttää aktiiviviljelijän kriteerit. Nämä kriteerit vahvistetaan myöhemmin, mutta perusajatuksena on sulkea tukijärjestelmien ulkopuolelle sellaiset henkilöt, joiden liiketoiminnan tarkoituksena ei ole maataloustoiminnan harjoittaminen.

Jos tukioikeudet ovat pellonvuokralaisen omistuksessa ja omistus halutaan vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti siirtää maanomistajalle, joka ei tule jatkossa täyttämään aktiiviviljelijän määritelmää, tulee tämä tehdä tämän vuoden aikana. Jos tukioikeuksien omistus siirretään, mutta hallinta sovitaan jätettäväksi ennalleen, ei tämä vaikuta tuen maksuun. Jos hallinnansiirron tekee ennen 16.6.2014, maksetaan vuoden 2014 tilatuki hallinnan saajalle. Vastaavasti tämän jälkeen tehdyt hallinnansiirrot vaikuttavat siihen, kenelle vuoden 2015 perustuki maksetaan.

Periaatteessa on myös mahdollista että maanomistaja ja tukioikeudet omistava vuokralainen sopivat keskenään, että vuokralainen siirtää vuokrasopimuksen päätyttyä vuokrattuja peltoja vastaavan määrän tukioikeuksia maanomistajan osoittamalle toiselle viljelijälle. Näin maanomistaja voisi myydä tai vuokrata pellon toiselle viljelijälle, joka saisi tukioikeudet nykyiseltä pellonvuokralaiselta. Tämä menettely olisi mahdollista vaikka maanomistaja ei olisikaan viljelijä. Erimielisyyksien välttämiseksi asiaa koskeva sopimus on laadittava huolella ja sopimuksessa on varauduttava myös siihen, miten tukioikeuksien suhteen menetellään kun vuokrakausi päättyy. Lisäksi on selvitettävä mahdolliset verovaikutukset ja otettava huomioon että tukioikeuksia koskevat säädökset voivat muuttua vuokrakauden aikana.

Muutos koskee ainoastaan EU:n tilatuki-/perustukijärjestelmää, ei ympäristötukea, luonnonhaittakorvausta tai kansallisia tukia.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 356
erikoissuunnittelija Kati Törmä, Maaseutuvirasto, p. 0295 3124 32