Hyppää sisältöön
Media

Paikkatietoja hyödynnetään entistä tehokkaammin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2015 16.51
Tiedote

Paikkatietojen yhteiskäyttö on kasvanut viime vuosina merkittävästi erityisesti julkisen tiedon avaamisen ja vuonna 2007 voimaan astuneen EU:n Inspire-direktiivin toimeenpanon seurauksena. Inspire-direktiivin tärkeimpänä tavoitteena on paikkatietojen yhteentoimivuuden ja yhteiskäytön lisääminen Euroopan unionissa. Paikkatietoja ylläpidetään yhdessä organisaatiossa, josta ne ovat tietoverkon yli saatavilla kaikille organisaatioille ilman tietojen kopiointia. Direktiivin käyttöönotosta tehdystä väliraportin mukaan paikkatiedot käsitteenä tunnetaan nykyään paremmin ja niitä hyödyntäviä palveluita on saatavilla entistä enemmän.

Paikkatieto on sijaintiin sidottua tietoa, jota käytetään esimerkiksi kartoissa ja navigaattoreissa. Arviolta 80 % tiedoista on paikkatietoja. Esimerkiksi joukkoliikenteen aikataulut tarkistetaan Reittioppaasta, maastokarttoja voi tarkastella Kansalaisen karttapaikassa ja maanviljelijät voivat asioida sähköisesti Vipu-palvelussa. Paikkatietoja hyödynnetään yhä enemmän myös päätöksenteossa. Teemakarttojen ja paikkatietoanalyysien avulla voidaan visualisoida esimerkiksi muuttoliikettä tai vaikkapa lapsiperheiden osuutta eri kaupunginosissa. Paikkatietopalveluihin kohdistui vuonna 2014 yli 1,56 miljardia palvelupyyntöä.

Inspire-direktiivin kustannukset ja hyödyt ovat olleet tähän mennessä ennusteiden mukaisia. EU:n jäsenmaissa suurimmat hyödyt on saavutettu aineistojen kuvaamisen ja hakupalvelujen käyttöönoton myötä. Yhteistyö julkishallinnossa on parantunut ja paikkatiedon käyttö ympäristöön liittyvässä päätöksenteossa sekä kansalaisille ja yrityksille suunnatuissa palveluissa on kasvanut. Vaikka aineistojen saatavuus ja laatu ovatkin parantuneet, niiden puute nähdään edelleen kuitenkin esteenä yhteiskäytölle työkalujen käytettävyyshaasteiden lisäksi. Tulevaisuudessa hyötyjen odotetaan edelleen kasvavan yhteiskäytön esteiden poistuessa.

Lisätietoja:

tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2421, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
osastonjohtaja Jari Reini, Maanmittauslaitos, p. 029 531 5951, etunimi.sukunimi(at)maanmittauslaitos.fi
johtava asiantuntija Panu Muhli, Maanmittauslaitos, p. 029 531 5113, etunimi.sukunimi(at)maanmittauslaitos.fi