Hyppää sisältöön
Media

Kouluruokaohjelman kiinnostavimmat:
Paraisilla kouluruokailua kehitetään yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2022 15.53
Uutinen

Paraisilla tehdään määrätietoista työtä kouluruokailussa oppilaiden osallisuuden parantamiseksi. Oppilaat ovat mukana tekemässä useita ruokailua koskevia päätöksiä. Kouluruokailu yhdistetään myös onnistuneesti opetukseen.

Opetuspäällikkö Katriina Sulonen Paraisten kaupungilta perusti kolme vuotta sitten kouluruokatyöryhmän, jonka tavoitteen on vahvistaa yhteistyötä opetustoimen ja ruokapalveluista vastaavan Kaarea Oy:n kanssa. Lisäksi työryhmä pyrkii ottamaan oppilaat mukaan kouluruokailuun liittyvien asioiden päätöksentekoon ja ruokailun kehittämiseen.

- Kaksikielisen kunnan kouluruokatyöryhmässä ovat edustettuina suomen- ja ruotsinkieliset rehtorit ja kotitalousopettajat, ala- ja yläkoulu sekä ruokapalveluntuottajan edustajat. Nyt pyritään saamaan myös saaristosta edustaja mukaan, kertoo työryhmän vetäjänä toimiva Sulonen.

Kouluruokailun kehittämisestä vastaavat työryhmän lisäksi koulukohtaiset ruokaraadit. Raatien kokoonpanoihin kuuluvat vastuuopettaja, oppilaita ja paikallinen keittiöhenkilökunta. Vastuuopettajat eivät ole kouluruokatyöryhmän jäsenopettajia. Tämä takaa sen, että mahdollisimman laaja joukko opettajia on mukana kehittämässä kouluruokailua. 
 
- Kouluruokatyöryhmä osoittaa ruokaraadeille erilaisia tehtäviä, joista tärkeimpiä ovat osallistavat tehtävät. Oppilaat Paraisilla haluavat olla mukana kehittämässä kouluruokailua. 
Esimerkkinä ruokaraatien käytännön tehtävistä ovat muun muassa koulun ruokalistan tarkastelu ja pohdinta, mitä ruokia listalla halutaan säilyttää tai poistaa. Karsittujen ruokien tilalle oppilaat ehdottavat korvaavaa ruokaa. Myös joululounas on valittu Paraisilla oppilaiden ehdotuksen perusteella. Vaihtoehdoista äänestetään ja voittajalounas on päätynyt joulupöytään. Ruokaraati on käsitellyt myös hävikkiä ja pöytätapoja. 
 
- Ruokapalvelut tarvitsevat aikaa ruokalistamuutosten toteuttamiseen, joten muutostoiveissa kannatta olla liikkeellä riittävän ajoissa, muistuttaa Sulonen. 
Kouluruokatyöryhmän ja ruokaraatien myötä kouluruokailu on liitetty Paraisilla sujuvasti osaksi opetusta. Ala- ja yläkouluilla oppilaat toimivat ruokajärjestäjinä. Alakoulujen järjestäjät auttavat opettajaa hoitamalla kouluruokailussa pieniä tehtäviä, kuten tuomalla puhtaita lautasia ruokasaliin ja varmistamalla, että tarjottimet palautetaan kauniiseen pinoon. Yläkoulussa oppilasryhmä ja kotitalousopettaja puolestaan miettivät, miten ruokajärjestäjät ovat mukana kouluruokailussa.
 
Sulonen muistuttaa, että kouluruoka voidaan tuoda koulun arkeen ja osaksi opetusta todella monella tapaa. Pienetkin kehittämisen askeleet ovat tärkeitä.

- Tilasimme eräänä vuonna Lucian päiväksi pullat. Nyt niistä on tullut odotettu kouluruokailutraditio, jolla on vahva kytkös alueemme kulttuuriin, toteaa Sulonen.
Säännöllisesti kokoontuvat kaksitasoiset työryhmät on todettu käytännössä toimivaksi ratkaisuksi Paraisilla kouluruuan kehittämisessä ja oppilaiden osallisuuden tukemisessa.

-  Tiedossamme ei ole, että vastaavaa mallia olisi käytössä muualla. Ruokapalveluntuottaja on myös mielissään koordinoidusta toiminnasta, jonka ansiosta myös tieto tärkeistä ja ajankohtaisista asioista leviää hyvin kaikille osapuolille, kertoo Sulonen toimintamallin hyödyistä.

Lisätietoja:

Kouluruokakoordinaattori Virpi Kulomaa, p. 029 5162 260

Marinin hallitusohjelmassa linjattiin laadittavaksi kouluruuan kehittämisohjelma. Ohjelman keskeinen tavoite on lisätä kouluruuan arvostusta ja kouluruokailuun osallistumista sekä kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä. Ohjelmassa etsitään ratkaisuja, joiden pohjalta välipala voidaan tuoda osaksi kouluruokaa jokaiseen kouluun. Lisäksi ohjelmalla pyritään parantamaan kouluruuan kotimaisuusastetta, terveellisyyttä ja ekologisuutta ja kehittämään tasa-arvoista ja yhteisöllistä kouluruokailua. Ohjelma kattaa peruskoulun ja toisen asteen kouluruokailuun liittyvät teemat. Ohjelman laadintatyössä kuullaan myös oppilaita ja se valmistuu joulukuussa 2022.